วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ออกตรวจตราดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในเวลากลางคืน (๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น.เศษเป็นต้นไป ผมพร้อมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผมกับสายตรวจรถยนต์ได้ออกปฏิบัติหน้าที่จนถึงเวลาประมาณ ๐๑.๓๐ น.ของวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ขณะปฏิบัติไม่พบการกระทำผิดใดๆ เกิดขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น