วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจ (๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓)

สวัสดีครับ

วันนี้มีเรื่องมาบอกกล่าวกันเรื่อง ๑ นั่นก็คือการปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจของ สภ.พานเราครับ โดยในวันนี้ตั้งแต่เช้างานป้องกันปราบปราม สภ.พานได้ทำการปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจของเราเพื่อให้มีความสวยงาม , ทันสมัย และใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ของพวกเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยศูนย์ปฏิบัติการของเราแห่งนี้ใช้อาคารที่ทำการเก่าของโรงพักด้านล่างเป็นที่ทำการซึ่งใช้งานมานานพอสมควร จึงทำให้มีการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการทันสมัยมากยิ่งขึ้นพวกเราจึงทำการปรับปรุงกันในวันนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน ๒-๓ วันภายในศูนย์ปฏิบัติการของเรานั้นจะมีที่ทำงานซึ่งหลังจากปรับปรุงแล้วเราจะนำอุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบ Internet,Intranet , อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสายตรวจมาติดตั้งและใช้งานโดยกำหนดไว้ว่าเจ้าหน้าที่สายตรวจของเราทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานในสิ่งต่างๆ ที่จะนำมาใช้นั้นได้ทุกคนนอกจากนี้ภายในศูนย์ฯ ยังมีห้องพักสายตรวจซึ่งแต่เดิมมีเพียงห้องพักสายตรวจรถยนต์เท่านั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้พักผ่อนขณะรอการปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินการด้านอื่นๆ

การปรับปรุงครั้งนี้เราจะเพิ่มที่พักสายตรวจรถจักรยานยนต์อีกจุดหนึ่งโดยใช้ห้องด้านล่างของอาคารหลังเก่าซึ่งอยู่ติดกับศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจเป็นที่พักเพื่อให้พวกเราอยู่รวมกันเป็นจุดเดียวสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันท่วงทีเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพหลังจากปรับปรุงเสร็จแล้วผมจะนำเรื่องราวและความคืบหน้ามาเสนอต่อไปครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น