วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553

หัวใจของตำรวจคือ "พี่น้องประชาชน" (๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓)

สวัสดีครับ

วันนี้วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ วันหยุดสำหรับหลายๆ ท่านในจำนวน ๓ วันของสัปดาห์นี้ ในส่วนของตำรวจเรายังคงทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนตามปกติ มีอะไรจะให้พวกเรารับใช้ก็เชิญได้นะครับ พวกเราพร้อมให้บริการพี่น้องด้วยความเต็มใจตลอด ๒๔ ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด

การทำงานของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดในปัจจุบันนี้นั้นส่วนที่ถือว่าเป็นหัวใจที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพี่น้องประชาชน พี่น้องประชาชนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน งานใดจะสำเร็จหรือล้มเหลว ประสบความสำเร็จ บรรลุจุดหมายหรือเรียกง่ายๆ ว่าจะถึงดวงดาวหรือไปตลอดรอดฝั่้งหรือไม่อยู่ที่พี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ตำรวจเราก็เช่นเดียวกันเพราะเราต้องทำงานอยู่ท่ามกลางพี่น้องเหล่านี้ ใครก็ตามแม้ัว่าจะตั้งใจทำงานเต็มที่เต็มร้อยหรืออาจจะเกินร้อยก็ตามผมคิดว่าไม่มีทางประสบความสำเร็จได้หากขาดความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ผมถือจุดนี้เป็นหัวใจในการทำงานของผม หากพี่น้องมีความเข้าอกเข้าใจและให้ความร่วมมือกับพวกเราแล้วงานที่คิดว่ายากก็จะเป็นเรื่องง่าย งานที่คิดว่าไม่อาจประสบผลสำเร็จได้ก็จะประสบผลอย่างแน่นอน

แต่จะทำอย่างไรที่จะให้พี่น้องหันมาให้ความร่วมมือหรือเข้าใจการทำงาน เรื่องนี้ผมคิดว่าไม่ใช่้เรื่องยากอะไรเลย ผมยึดพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พี่น้องประชาชนเคารพเทิืดทูนและไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาล่วงละเมิดได้อย่างเด็ดขาดมาเป็นหลักในการปฏิบัตินั่นก็คือ "เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา" พระราชดำรัสของพระองค์ท่านนี้สามารถนำมาใช้ได้ทุกหนแห่งทั่วประเทศและทุกหน่วยงาน หากเราเข้าใจและเข้าถึงจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วงานของเราก็จะประสบผลอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางที่เราคิดหรือมุ่งหวัง ในส่วนของการพัฒนานั้นผมใช้วิธีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องในรูปแบบต่างๆ ที่ผมเน้นหนักก็คือการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม,ยาเสพติด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพของสังคมหรือชุมชนนั้นๆ เป็นสำคัญ ผมคิดว่าหากพี่น้องมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ แล้วความเจริญและผาสุกของสังคมจะต้องตามมาในท้ายที่สุดอย่างแน่นอนซึ่งหากเราสามารถทำเช่นนั้นได้งานที่ยากของตำรวจเราก็จะกลา่ยเป็นง่ายอย่างไม่ต้องสงสัย

ประมวลภาพการพบปะเยี่ยมเยียนให้ความรู้ัความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนด้านล่างนี้ผมนำเฉพาะบางส่วนจากภาพที่ผมถ่ายไว้มากกว่า ๕,๐๐๐ ภาพในช่วงที่ผมมารับราชการอยู่ที่ สภ.พานตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เป็นต้นมาครับผมจะตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถของคนคนหนึ่งพึงมีเพื่อพี่น้องประชาชนอันเป็นที่รักยิ่งของผม

1 ความคิดเห็น:

  1. เชื่อในเกียรติของ ตำรวจไทย พูดได้ ทำได้ เจ้าๆ ข้าราชการตำรวจทำงานหนักเพื่อ ความสุขของประชาชนจริงๆ ความเสียสละอันยิ่งใหญ่ ตำรวจไทยรับใช้ประชาชน ปากหวานขนาดนี้ ตบมือให้หน่อยจ้าๆ พบหน้า ก็จะมอบดอกไม้ให้สักหนึ่งช่อใหญ่ๆ

    ตอบลบ