วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น (๗ ตุลาคม ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ผมเดินทางไปประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น ณ ที่ทำการหน่วยบริการฯ
การประชุมในครั้งนี้เป็นการนำข้อสั่งการ,แนวคิด,วิธีการปฏิบัติต่างๆ ซึ่งผมเข้าร่วมประชุมที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายในวันนี้มาแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบและดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด จริงจังและให้มีผลในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเสร็จสิ้นการประชุมเมื่อเวลาประมาณ ๑๖.๕๐ น. สำหรับรายละเอียดในการประชุมขออนุญาตไม่นำมาเปิดเผยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น