วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ร่วมตั้งจุดตรวจกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น (๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น.ผมเดินทางไปร่วมตั้งจุดตรวจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นซึ่งนำโดย ร.ต.ท.รุ่ง สุวรรณฉัตรศิริ รอง สวป.กับพวกรวม ๗ คนบริเวณหน้าจุดตรวจตามแผนการตรวจประจำวันซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการให้การบริการพี่น้องประชาชนและสกัดกั้น,จับกุมผู้กระทำผิดและให้บริการพี่น้องประชาชน
การตั้งจุดตรวจของพวกเราในครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ครบถ้วนทุกประการ อาทิเช่น
๑. มีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรทำหน้าที่หัวหน้าจุดตรวจ
๒. จุดตรวจเป็นเส้นตรงพี่น้องประชาชนที่ผ่านไปมาสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลได้ชัดเจน
๓. ไม่เป็นที่เกะกะกีดขวางการจราจร
๔. มีการจัดทำป้ายแสดงยศ ชื่อ ชื่อสกุลของหัวหน้าจุดตรวจและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายซึ่งเห็น ได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เป็นต้น
ผมอยู่ร่วมในการตั้งจุดตรวจคืนนี้จนถึงเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น.จึงเดินทางไปปฏิบัติำภารกิจที่อื่นต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น