วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553

โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าฯ (๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓)

สวัสดีทุกท่านครับ
วันนี้วันอาทิตย์ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีขาล รัตนโกสินทรศก ๒๒๙ ตรงกับวันที่ ๑๖ ตุลาคม พุทธปรินิพพานล่วงแล้ว ๒๕๕๓ ปี วันนี้เป็นวันหยุดและตรงกับวันพระซึ่งอีกเพียงแค่วันพระเดียวก็จะถึงวันออกพรรษาแล้วซึ่งพุทธศาสนิกชนคงจะใช้เวลานี้ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งมวลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชากันโดยทั่วหน้ากัน


วันนี้ผมมีโครงการดีๆ โครงการ ๑ ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายมาบอกมากล่าวกันนั่นก็คือโครงการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี ๒๕๕๓ ซึ่งสาระสำคัญของโครงการนี้มีดังนี้ครับ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ๑ ในล้านความดีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายเทิดไท้องค์ราชัน ซึ่งกำหนดวันบริจาคโลหิตในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓

ผู้ร่วมบริจาคโลหิต

เป็นข้าราชการตำรวจ,บุตร,ภรรยา-สามี,พี่น้องประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

จุดรับบริจาคโลหิต

กำหนดไว้จำนวน ๔ จุดดังนี้
จุดที่ ๑ : บริเวณใต้ถุนอาคารลูกพ่อขุน สภ.เมืองเชียงราย ผู้บริจาคโลหิตประกอบด้วยข้าราชการตำรวจแผนกงานต่างๆ ของ ภ.จว.เชียงราย,กก.สส.ภ.จว.เชียงราย,สภ.เมืองเชียงราย,เวียงชัย,แม่ลาว,พญาเม็งราย,เวียงเชียงรุ้ง และ สภ.แม่ยาว

จุดที่ ๒ : ที่ห้องประชุม สภ.เชียงของ ผู้บริจาคฯประกอบด้วย สภ.เชียงของ,เทิง,เวียงแก่น,ขุนตาล และ สภ.บุญเรือง

จุดที่ ๓ : ที่ห้องประชุม สภ.แม่จัน ผู้บริจาคฯ ประกอบด้วย สภ.แม่จัน,แม่สาย,เชียงแสน,แม่ฟ้าหลวง,ดอยหลวง,เกาะช้าง และ สภ.บ้านแซว

จุดที่ ๔ : ที่ห้องประชุม สภ.พาน ผู้บริจาคฯ ประกอบด้วย สภ.พาน,ป่าแดด,แม่สรวย,เวียงป่าเป้า,แม่เจดีย์ และ สภ.แม่อ้อ

ในการบริจาคโลหิตครั้งนี้กำหนดให้สถานีตำรวจที่เป็นจุดรับบริจาคฯ เป็นเจ้าภาพในการประสานการปฏิบัติกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายรวมทั้งให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การบริจาคและเชิญชวน กต.ตร.สภ.,กต.ตร.หมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมด้วยบุตร-ภรรยา-สามีของข้าราชการตำรวจเข้าร่วมบริจาคโดยพร้อมเพียงกัน

อนึ่ง สำหรับยอดข้าราชการตำรวจในสังกัดจังหวัดเชียงรายซึ่งเข้าร่วมบริจาคโลหิตครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๘๕ คน ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ในวันบริจาคผมจะนำมาเสนอให้ทราบต่อไป

สวัสดีครับผม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น