วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชนสายเหนือ (๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓)

วันนี้ผมเดินทางไปตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยบริการประชาชนตำบลสายเหนือดังนี้


เวลาประมาณ ๑๓.๔๕ น. ตรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลธารทองพบ ส.ต.อ.ดิเรกลาภ ริมทอง อยู่ปฏิบัติหน้าที่เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น. ตรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลทรายขาวพบ ด.ต.ธัชชัย วจีพิทักษ์กุล อยู่ปฏิบัติหน้าที่
การตรวจหน่วยบริการฯทั้ง ๒ แห่งครั้งนี้พบว่าความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารที่ทำการเจ้าหน้าที่จัดทำไว้เป็นที่น่าพอใจ ในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลท้องถิ่น,บันทึกการออกตรวจ,สมุดรายงานประจำวันฯ อยู่ในเกณฑ์ดีและเรียบร้อย สำหรับบางส่วนที่จะต้องแก้ไขหรือปรับปรุงนั้นได้แนะนำเจ้าหน้าที่ไว้แล้วและให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วพร้อมที่เรียกตรวจได้ตลอดเวลา

สำหรับแนวคิดที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบนั้นผมได้นำนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี) และสารเนื่องในวันตำรวจประจำปี ๒๕๕๓ เป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง ๒ แห่ง
เจ้าหน้าที่รับทราบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น