วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ประชุมและตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชน (๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.ผมพร้อมกับ พ.ต.ท.อนุพนธ์ สนิท รอง ผกก.ป.และ ร.ต.ท.เกรียงศักดิ์ มณีจันสุข รอง สวป.ได้เดินทางไปประชุมและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชนตำบลหรือตู้ยามดังนี้

หน่วยบริการประชาชนตำบลเจริญเมือง
(สภาพระหว่างเ้ดินทางไปหน่วยบริการประชาชนตำบลธารทอง)


หน่วยบริการประชาชนตำบลธารทอง

หน่วยบริการประชาชนตำบลทรายขาว


(สภาพเส้นทางระหว่างเดินทางจากหน่วยบริการประชาชนตำบลทรายขาวไปยังหน่วยบริการประชาชนตำบลสันติสุข)หน่วยบริการประชาชนตำบลสันติสุขการประชุมและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติในครั้งนี้นอกจากรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง อุปสรรคในการปฏิบัีติหน้าที่และชี้แนะแนวทางในการแก้ไขหรือดำเนินการในเรื่องที่ได้รับทราบแล้วยังได้แจ้งแนวคิดและข้่อสั่งการแก่เจ้าหน้าที่หน่วยบริการประชาชนทั้ง ๔ แห่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. การทำงานในหน้าที่ของตำรวจเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งตู้ยามหรือหน่วยบริการ ประชาชนอย่างหนึ่งก็คือการออกพบปะเยี่ยมเยียน พูดคุย สอบถามสารทุกข์สุกดิบจากพี่น้องประชาชน จึงขอให้ใช้เวลาเท่าที่จะสามารถทำได้ออกพบปะเยี่ยมเยียนด้วย

๒. ให้ถือหลักการที่ว่า "วิสสาส ปรมา ญาติ" หรือ "ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง" เพราะหากตำรวจเราสามารถคุ้นเคยหรือเข้ากับพี่น้องประชาชนได้แล้วจะมีอีก หลายๆ อย่างตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข้อมูลข่าวสารที่สำคัญๆ

๓. การเป็นตำรวจจะทอดทิ้งพี่น้องประชาชนไม่ได้ หากเรามีพี่น้องอยู่ในใจของเรามากเท่าไรความสำเร็จในงานก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น

๔. พี่น้องประชาชนนั้นถือว่าเป็นญาติสนิทยิ่งของตำรวจ เพราะฉะนั้นตำรวจเราจะห่างเหินจากการพบปะเยี่ยมเยียนไม่ได้ ต้องหาเวลาเท่าที่จะสามารถทำได้ออกพบปะพี่น้องอย่างสม่ำเสมอ

๕. ไม่ว่ายศตำแหน่งของตำรวจจะเป็นอย่างไรนั่นเป็นเพียงส่วนภายในปลีกย่อยของ ตำรวจ จะต้องถือว่าพี่น้องประชาชนทุกคนใหญ่และสำคัญกว่าตำรวจเราเสมอ

เจ้าหน้าที่รับทราบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น