วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ทอดผ้าป่าสายตรวจอาสาตำบลเมืองพาน (๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น.ผมเดินทางไปร่วมพิธีทอดผ้าป่าสายตรวจอาสาตำบลเมืองพาน ณ ที่ทำการชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองพาน หมู่ที่ ๒๐ บ้านหนองบัว ตำบลเมืองพาน โดยพิธีทอดผ้าป่าครั้งนี้มีพี่น้องสายตรวจอาสา,ประชาชนและผู้นำในเขตตำบลเมืองพานเข้าร่วมประมาณ ๒๐๐ คน


การทอดผ้าป่าของสายตรวจอาสาตำบลเมืองพานนี้เป็นประเพณีที่จัดทำขึ้นในวันที่ ๑๗ ตุลาคมของทุกปีเพื่อหารายได้ในการดำเนินต่างๆ ของสายตรวจอาสาตำบลเมืองพานซึ่งพี่น้องประชาชนต่างให้ความร่วมมือช่วยสมทบทุนเป็นอย่างดียิ่งเพราะเล็งเห็นความสำคัญของสายตรวจอาสาเหล่านี้ที่ดูแลช่วยเหลือทุกข์สุข รวมถึงรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย อำนวยความสะดวกด้านการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยดีตลอดเรื่อยมาโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น