วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดและภาพถ่ายของตำรวจภูธรภาค ๕ (๔ สิงหาคม ๒๕๕๓)

ตำรวจภูธรภาค ๕ (ภ.๕) มีหนังสือที่ ๐๐๒๐.๑๖๒/๖๖๓๙ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แจ้งว่า ภ.๕ ได้จัดทำโครงการ ๑๑๑ ปีตำรวจภูธรภาค ๕ สุข สงบ สันติ และโครงการจัดงานสถาปนาตำรวจภูธรภาค ๕ ครบรอบ ๑๑๑ ปีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้แก่ การประกวดภาพวาด การประกวดภาพถ่าย และการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อความสุข สงบ สันติ เป็นต้น โดยการประกวดภาพวาดและการประกวดภาพถ่ายนั้นได้เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ เพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล และจะจัดให้มีการมอบรางวัลในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันจัดงานสถาปนาตำรวจภูธรภาค ๕ ครบรอบ ๑๑๑ ปี จึงแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจทราบและเชิญชวนข้าราชการตำรวจและครอบครัว ประชาชนโดยทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภาพวาดและภาพถ่ายครั้งนี้โดยทั่วกัน

พี่น้องท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมประกวดในโครงการนี้สามารถคลิกรายละเอียดดูได้ในภาพถ่ายที่ผมนำมาประกอบด้านซ้ายมือนี้นะครับ

ขอบคุณครับผม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น