วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แนะนำเจ้าหน้าที่ตำรวจฝึกงาน (๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓)

วันนี้มีเรื่องภายในโรงพักพานมาแจ้งให้ทราบกันเรื่อง ๑ ครับ คือเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคมที่ผ่านมา สภ.พานของเราได้รับตัวข้าราชการตำรวจชั้นประทวนซึ่งสำเร็จการศึกษาจากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕ มาทำการฝึกหัดปฏิบัติราชการก่อนจะออกไปรับราชการตาม สภ.ที่เลือกจำนวน ๔ คนประกอบด้วย (จากซ้ายไปขวา)
๑. ส.ต.ต.กิตติภณ ลอยพระดวง
๒. ส.ต.ต.เรวัติ บุญตันหล้า
๓. ส.ต.ต.ชาญณรงค์ พิเคราะห์
๔. ส.ต.ต.นฤพันธ์ บำรุงผลข้าราชการตำรวจทั้ง ๔ คนนี้จะฝึกหัดปฏิบัติราชการที่ สภ.พานตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคมถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๓ ด้านงานธุรการ ซึ่ง สภ.พานได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยเป็นพี่เลี้ยงและแนะนำการปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในงานที่ฝึกปฏิบัติก่อนจะออกไปรับราชการใน สภ.ที่ทั้ง ๔ คนเลือกต่อไป

1 ความคิดเห็น:

  1. ต้นกล้าใหม่รบกวนช่วยสอนเค้าให้เป็นตำรวจที่ดีเพื่อประชาชนและประเทศชาตินะครับ อย่าไปติดกับวังวนเก่าๆ

    ตอบลบ