วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ (๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๕.๕๐ น.ผมได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ผลัดที่จะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.เพื่อชี้แจงและมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่บริเวณหน้าอาคารที่ทำการสถานี โดยก่อนชี้แจงภารกิจฯนั้นได้ตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในเรื่องเครื่องแต่งกาย,อาวุธปืนประจำกาย,อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายตรวจและยานพาหนะแล้วพบว่าทุกคนมีความพร้อมในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ซึ่งเจ้าหน้าที่สายตรวจฯผลัดนี้ประกอบด้วย
๑. ด.ต.สมบัติ เกษม
๒. ด.ต.ชัยทัต บาลใจ
๓. ด.ต.ทุ่ม มาหาญ
๔. จ.ส.ต.ณัฐวัฒน์ มังคละ

สำหรับภารกิจที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและปฏิบัตินั้นมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ แต่ได้เน้นให้เพิ่มการปฏิบัติในเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยในงานเลี้ยงเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่จะจัดให้มีขึ้นบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอพานซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น.ของคืนนี้อีกส่วนหนึ่ง

เจ้าหน้าที่รับทราบจึงปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

<< ภาพประกอบ (๑๓ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น