วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ฝึกอบรมสายตรวจอาสา (๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓)

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ สถานีตำรวจภูธรพานร่วมกับอำเภอพานได้จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนสายตรวจอาสาอำเภอพานขึ้น ณ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา ตำบลสันติสุข มีสายตรวจอาสาเข้ารับการอบรมประมาณ ๗๕๐ คนวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมเพื่อให้พี่น้องสายตรวจอาสาได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอาทิเช่นบทบาท อำนาจหน้าที่ของสายตรวจอาสาที่มีต่อสังคม ชุมชน,ความรู้ความเข้าใจในการตั้งจุดตรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบ,การบริการและจัดการจราจร,การต่อสู้ป้องกันตัวกรณีมีเหตุเกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่,การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย,การสังเกตจดจำตำหนิรูปพรรณของบุคคลและยานพาหนะ,การแจ้งเหตุที่พบหรือทราบแก่เจ้าหน้าที่,ระเบียบแถวตามแบบฝึกของตำรวจ เป็นต้น สำหรับงบประมาณในการฝึกอบรมได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดเชียงรายตามโครงการไทยเข้มแข็งฯ

สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีลำดับพิธีการดังนี้

เวลา ๐๘.๓๐-๐๘.๕๐ น. ลงทะเบียนเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. นายชัยณรงค์ บุญวิวัฒนาการ นายอำเภอพาน ประธานในพิธีและ ผกก.สภ.พานเดินทางสถานที่ฝึกอบรม จากนั้นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา สวป.สภ.พานกล่าวรายงานต่อประธาน , ประธานกล่าวให้โอวาทและเปิดการอบรมผกก.สภ.พานพบปะผู้เข้ารับการอบรมพ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา แนะนำคณะครูฝึกของเราสำหรับการฝึกครั้งนี้แบ่งออกเป็นฐานต่างๆ ดังนี้

การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายการสังเกตจดจำตำหนิรูปพรรณยานพาหนะและบุคคล รวมถึงเทคนิคการตรวจยานพาหนะที่ต้องสงสัย
ระเบียบแถวการควบคุมและจัดการจราจรการต่อสู้ป้องกันตัวและใช้เครื่องพันธนาการเสร็จสิ้นการอบรมเมื่อเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.

<< ภาพประกอบ (๑๖๑ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น