วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย (๕ สิงหาคม ๒๕๕๓)

สวัสดีครับ

ช่วงพักเที่ยงวันวันนี้ผมขออนุญาตนำเรื่องราวความก้าวหน้าในการให้บริการพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการรับแจ้งเหตุต่างๆ ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายมาเล่าให้พี่น้องฟังกันเรื่อง ๑ โดยข้อมูลที่จะเล่านี้ผมนำมาจากบล็อกของฝ่ายอำนวยการ (การเงิน) ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ซึ่งขออนุญาตเจ้าของบล็อกในการเผยแพร่และได้รับอนุญาตแล้ว จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ท่านที่รักครับ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายภายใต้การบริหารงานของ พล.ต.ต.ทรงธรรม อัลภาชน์ ผบก.ภ.จว.เชียงราย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่พี่น้องประชาชนจะแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแส เหตุด่วน เหตุร้าย หรือเหตุสำคัญต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง ที่ผ่านมาท่านก็ได้กำชับและสั่งการให้สถานีตำรวจทุกแห่งในจังหวัดเชียงราย (๒๔ สถานี) ดำเนินการในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดและจริงจังรวมถึงให้การบริการพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุด ซึ่งตามปกตินั้นการแจ้งเหตุต่างๆ ทางโทรศัพท์พี่น้องมักจะแจ้งไปยังสถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ หรือไม่ก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ๑๙๑ เสียเป็นส่วนใหญ่ บางครั้งจุดหมายปลายทางที่รับสายอาจไม่ใช่สถานีตำรวจท้องที่ที่ต้องการแจ้งก็ได้ทำให้เกิดความล่าช้าหรือเสียเวลาโดยใช่เหตุ จึงมีนโยบายที่จะรวมการรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายหรือข้อมูลเบาะแสที่พี่น้องต้องการแจ้งให้ตำรวจเราทราบไว้ในที่เดียวกันคือ(กองบังคับการ)ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย โดยมีเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปฏิบัติหน้าที่ตลอด ๒๔ ชั่วโมงท่านจึงได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุรวมขึ้นมาเรียกว่า "ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย" ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันนี้ (๕ สิงหาคม ๒๕๕๓) เป็นต้นไป (วันเดียวกันนี้ "ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ" เริ่มเปิดดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศจำนวน ๒๐ ศูนย์ซึ่งในส่วนของตำรวจภูธรภาค ๕ นั้นมี ๒ จังหวัดคือจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่)

ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายตั้งอยู่ที่อาคารยูนิวานกรุ๊ป ชั้น ๓ (กองบังคับการ)ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ห้องปฏิบัติการมีขนาด ๓๐ ตารางเมตร โดย พล.ต.ต.ทรงธรรม อัลภาชน์ ผบก.ภ.จว.เชียงราย เป็นผู้อำนวยการศูนย์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย ฝ่ายความมั่นคงและกิจการพิเศษ เป็นรองผู้อำนวยการฯ เปิดให้บริการ ๓ คู่สาย กำหนดให้สารวัตรฝ่ายอำนวยการและการข่าว ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พร้อม รอง สวป.สภ.เมืองเชียงราย ซึ่งมีจำนวน ๖ คนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจเวรประจำศูนย์และให้สถานีตำรวจทุกแห่งจัดส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคอมพิวเตอร์มาปฏิบัติหน้าที่สถานีละ ๑ คนเพื่อทำหน้าที่รับแจ้งเหตุที่พี่น้องประชาชนจะแจ้งเข้ามา

สำหรับการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายนั้นพี่น้องประชาชนสามารถใช้โทรศัพท์ทุกระบบและทุกเครือข่ายแจ้งศูนย์นี้ได้ที่หมายเลข ๑๙๑ จากนั้นระบบจะโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ซึ่งคู่สายว่างในขณะนั้นเพื่อรับแจ้งเหตุของท่าน หลังจากรับแจ้งแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะบันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งแจ้งต่อไปยังสถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุทันทีโดยระบบจะบันทึกวันเวลาในการรับแจ้งและการแจ้งเหตุต่อไปยังเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจท้องทีที่เกิดเหตุโดยอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

อนึ่ง เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ พลตำรวจโทจิโรจน์ ไชยชิต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมาทำการเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายอย่างเป็นทางการ (ประมวลภาพคลิกดูที่นี่ครับ)

ครับ นั่นก็คือความก้าวหน้าและเทคโนโลยีสมัยใหม่อีกอย่างหนึ่งที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายภายใต้การบริหารงานของ พล.ต.ต.ทรงธรรม อัลภาชน์ ผบก.ฯ ได้นำมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนของเรา


เหตุด่วน เหตุร้าย หมุนไป ๑๙๑ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย

สวัสดีครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น