วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ตลาดสดหกแยก (๙ สิงหาคม ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น.ผมพร้อมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์เขตใต้ออกเยี่ยมเยียนพบปะพี่น้องประชาชนที่ตลาดสดหกแยกอำเภอพานตามแผนการสร้างความอุ่นใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการสร้างสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การพบปะเยี่ยมเยียนครั้งนี้นอกจากจะพูดคุยทักทายกันตามปกติแล้วยังได้นำความรู้ความเข้าใจด้านต่างๆ ไปแจ้งแก่พี่น้องด้วยซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

๑. เหตุการณ์เรื่องราวสำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในแวดวงโรงพักอำเภอพานช่วงที่ผ่านมา
๒. การแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายหรือข้อมูลข่าวสาร และเบาะแสต่างๆ ที่พี่น้องประชาชนต้องการให้ตำรวจเราดำเนินการทางโทรศัพท์หมายเลข ๑๙๑ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายซึ่งเปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคมที่ผ่านมา
๓. คำแนะนำเบื้องต้นในการป้องกันการประทุษร้ายต่อทรัพย์และชีวิตร่างกายเบื้่องต้นสำหรับพี่น้องประชาชน
ฯลฯ

นอกจากนี้ยังได้สอบถามความต้องการของพี่น้องประชาชนที่จะให้ตำรวจของเรารับไปดำเนินการเพื่อให้ตรงกับความประสงค์ให้มากที่สุดด้วย โดยพี่น้องได้กรุณาเสนอแนะข้อคิดเห็นและความต้องการที่เป็นประโยชน์สรุปได้ดังนี้

๑. ปัญหาการจราจรที่มีการติดขัดบ้างในบางที่หรือบางช่วงเวลา (เรื่องนี้ผมได้ประสานข้อมูลให้เจ้าหน้าที่จราจรรับทราบและดำเนินการแล้ว)
๒. ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนอย่างสม่ำเสมอ
๓. ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหมั่นออกตรวจตราจุดหรือสถานที่ล่อแหลมต่อการกระทำผิดให้มากเป็นพิเศษ
๔. อยากให้มีโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจตามห้วงเวลาที่บ้านเรือนหรือที่พักอาศัยของพี่น้องไม่มีผู้ใดอยู่ดูแลเพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินภายในบ้าน

ขอขอบพระคุณสำหรับข้อเสนอแนะอันมีค่ายิ่งของพี่น้องครั้งนี้เป็นอย่างสูงซึ่งตำรวจ สภ.พานเราจะดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อพี่น้องประชาชนของเราครับ

เสร็จสิ้นการพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องครั้งนี้เมื่อเวลาประมาณ ๑๕.๔๐ น.

<< ภาพประกอบ (๔๖ ภาพ) >>ผมไม่ใช่ฮีโร่ และไม่ต้องการเป็นฮีโร่ เพียงแต่ขอทำหน้าที่ในความรับผิดชอบให้ดีที่สุดเท่าที่ความสามารถของคนคนหนึ่งพึงมี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น