วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553

พบปะพี่น้องประชาชนทางวิทยุชุมชน (๓ สิงหาคม ๒๕๕๓)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๖.๐๕-๑๖.๒๕ น.ผมเดินทางไปดำเนินรายการทางวิทยชุมชนตำบลป่าหุ่ง ระบบ F.M.ความถี่ ๑๐๒.๕๐ MHz. ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเหมืองหลวง หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าหุ่ง ห่างจาก สภ.พานไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๕ กิโลเมตรเศษเพื่อพบปะพี่น้องประชาชนอำเภอพานโดยการกระจายเสียงและเผยแพร่สาระน่ารู้ความเข้าใจด้านต่างๆ ตามหลักการชุมชนสัมพันธ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด

การดำเนินรายการในวันนี้ผมได้นำเสนอเรื่องราวต่อพี่น้องผู้ฟังสรุปได้ดังนี้
๑. แจ้งขอความร่วมมือพ่อแม่ผู้ปกครองช่วยสอดส่องดูแลบุตรหลานหรือผู้ที่อยู่ในความปกครองซึ่งอยู่ในวัยเรียนหนังสือเป็นพิเศษ อย่าให้เด็กๆ เหล่านั้นมีพฤติการณ์หรือการกระทำที่ส่อไปในทางมิชอบได้เพราะอาจส่งผลเสียทั้งต่อตัวเด็กเองและพ่อแม่ผู้ปกครองในที่สุดซึ่งผมได้ยกตัวอย่างกรณีเด็กนักเรียนหนีเรียนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ให้ผู้ฟังรับทราบ
๒. แนะนำวิธีการป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินในเคหสถานในเวลาที่พ่อแม่พี่น้องผู้ฟังออกจากบ้านไปทำงานรวมถึงช่วงเดินทางไปตามที่ต่างๆ
๓. การเคารพและปฏิบัติตามกฏจราจรซึ่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วงนี้ที่เป็นฤดูฝนค่อนข้างมาก พร้อมยกตัวอย่างและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้พี่น้องฟังด้วย
๔. ขอความร่วมมือพี่น้องที่รู้เบาะแสข้อมูลการกระทำผิดของคนร้ายหรือการกระทำผิดอื่นๆ แจ้งข้อมูลนั้นๆ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พานรับทราบทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๒๑๕๑๕,๐๕๓-๗๒๑๑๙๑ , เขียนข้อมูลเป็นจดหมายส่งไปที่ สภ.พาน ตำบลเืมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๒๐ หรือแจ้งแก่ตำรวจ,บุคคลที่พี่น้องไว้วางใจก็ได้ โดยข้อมูลอันมีค่าที่พี่น้องแจ้งแก่เรานั้นจะนำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องทันทีโดยจะปกปิดเรื่องของผู้แจ้งไว้เป็นความลับ
๕. ความบันเทิงทางด้านเสียงเพลงเล็กน้อย

ขอบคุณวิทยุชุมชนตำบลป่าหุ่ง F.M.๑๐๒.๕๐ MHz.เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เวลาในวันนี้แก่ผมรวมถึงพี่น้องผู้ฟังทุกคนที่ติดตามรับฟังมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

<< ภาพประกอบ (๕ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น