วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประมวลภาพและกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๒

ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจแจกจ่ายเอกสารการป้องกันอาชญากรรมแก่พี่น้องประชาชน (2 ต.ค.2552)

<< รายละเอียด >>

ดำเนินรายการทางวิทยุชุมชน (7 ต.ค.2552)

<< รายละเอียด >>

ดำเนินรายการทางวิทยุชุมชน (14 ต.ค.2552)

<< รายละเอียด >>

ร่วมกับสายตรวจรถยนต์แจกจ่ายเอกสารแผ่นพับแก่พี่น้องประชาชน (14 ต.ค.2552)

<< รายละเอียด >>

ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์ตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณตลาดนัด (15 ต.ค.2552)ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจตราดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในเวลากลางคืน (20 ต.ค.2552)

<< รายละเอียด >>

ดำเนินรายการทางวิทยุชุมชน (21 ต.ค.2552)

<< รายละเอียด >>

ร่วมงานฌาปนกิจศพสายตรวจอาสาตำบลดอยงาม (23 ต.ค.2552)

<< รายละเอียด >>

ร่วมงานฌาปนกิจศพสายตรวจอาสาตำบลแม่อ้อ (31 ต.ค.2552)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น