วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจมอบหมายภารกิจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ (๔ สิงหาคม ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๕.๕๐ น. ผมได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ผลัดที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. และผลัดที่จะปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐-๒๔.๐๐ น.ที่ตลาดสดหกแยกซึ่งมีพี่น้องประชาชนพลุกพล่านและเห็นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เป็นอย่างดีตามนโยบายการสร้างความอุ่นใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยก่อนชี้แจงและมอบหมายภารกิจได้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในเรื่องเครื่องแต่งกาย,อาวุธปืนประจำกาย,อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสายตรวจและยานพาหนะพบว่าทุกคนมีความพร้อมในทุกด้านและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันท่วงทีโดยไม่มีปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องใดๆ

สำหรับภารกิจที่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผลัดนี้นำไปปฏิบัติมีดังนี้

๑. ให้หัวหน้าสายตรวจควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจอย่างเคร่งครัดและจริงจัง
๒. การปฏิบัติช่วงเวลากลางคืนให้เน้นในเรื่องการปรากฏกายให้พี่น้องเห็นได้เด่นชัดเป็นประการสำคัญ
๓. สถานที่ที่จะต้องเน้นการปฏิบัติให้มากเป็นพิเศษได้แก่แหล่งชุมชน,ย่านการค้า รวมถึงร้านอาหาร/สถานบริการที่กลุ่มวัยรุ่นมักจะเข้าไปใช้บริการเพราะอาจเกิดเหตุร้ายหรือสิ่งอันไม่พึงประสงค์ขึ้นได้
๔. หากพบว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีท่าทีว่าน่าจะก่อเหตุให้รีบเข้าไปตรวจสอบในทันทีและถ้าพบว่ามีการกระทำผิดใดๆ เกิดขึ้นให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทุกกรณี
๕. ให้ใช้วิธีแนะนำพี่น้องประชาชนที่มีพฤติการณ์เสี่ยงต่อการถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์ในขณะออกปฏิบัติหน้าที่ด้วย
๖. หลังเวลา ๒๒.๐๐ น.เป็นต้นไปนอกจากจะตรวจตราตามสถานที่ที่แจ้งไว้แล้วให้หมั่นออกตรวจตราดูแลบ้านเรือนหรือที่พักอาศัยของพี่น้องประชาชนด้วยเพราะอาจมีการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์หรืออื่นๆ เกิดขึ้นได้
๗. ให้แจ้งการปฏิบัติเข้าศูนย์วิทยุ สภ.พานทุกครั้งหรืออย่างน้อยทุกๆ ๓๐ นาที
๘. เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจผลัดนี้แล้วให้รวบรวมผลการปฏิบัติบันทึกไว้ในแบบฟอร์มที่กำหนดเก็บไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจเพื่อเจ้าหน้าที่ธุรการงานป้องกันปราบปรามจะได้รวบรวมนำเสนอผู้บังคับบัญชาในการวางแผนการตรวจให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

เจ้าหน้าที่รับทราบจึงปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

หลังจากประชุึมเจ้าหน้าที่ตำรวจเสร็จแล้วได้ออกพบปะเยี่ยมเยียนพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในตลาดสดหกแยกเป็นเวลาประมาณ ๔๐ นาที เพื่อสร้างความอุ่นใจและเชื่อมั่นตำรวจให้เกิดกับพี่น้องประชาชน โดยการพบปะครั้งนี้ก็จะคล้ายๆ กับทุกครั้งที่ผ่านมาคือนอกจากจะนำข่าวสารหรือสิ่งใหม่ๆ ที่้เกิดขึ้นในแวดวงโรงพักของเราที่พี่น้องยังไม่ค่อยรู้ไปบอกรวมถึงข้อแนะนำในการป้องกันอาชญากรรม,การใช้รถใช้ถนน,ยาเสพติดฯ แล้วยังได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ที่พี่น้องมีเบาะแสเพื่อนำไปประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่งด้วย ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูงนะครับ

<< ภาพประกอบ (๑๑ ภาพ) >>

2 ความคิดเห็น: