วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น (๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓)

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น.ผมเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชนตำบลแม่เย็นพบ ด.ต.นิรันดรฺ ใจปิน และ จ.ส.ต.พูลสวัสดิ์ นรรัตน์ อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติการตรวจครั้งนี้พบว่าความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารที่ทำการอยู่ในเกณฑ์เป็นที่น่าพอใจ ในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นข้อมูลท้องถิ่น,สมุดประจำหน่วยฯ,สมุดประจำวันและอื่นๆ เจ้าหน้าที่จัดทำไว้ได้เป็นที่น่าพอใจ

ในส่วนของภารกิจและแนวคิดที่มอบหมายแก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจครั้งนี้นั้นสรุปได้ดังนี้
๑. หน่วยบริการฯแห่งนี้เป็นจุดตรวจหลักของ สภ.พานของเราซึ่งเป็นภารกิจพิเศษนอกเหนือจากหน่วยบริการฯ แห่งอื่น เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในภาพรวม
๒. การทำงานในหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือการทำหน้าที่ตำรวจตู้ยามเพราะฉะนั้นหากว่างเว้นจากการตั้งจุดตรวจจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ออกพบปะเยี่ยมเยียน พูดคุย สอบถามสารทุกข์สุกดิบจากพี่น้องประชาชน จึงขอให้ใช้เวลาเท่าที่จะสามารถทำได้ออกพบปะเยี่ยมเยียนด้วย
๓. ให้ถือหลักการที่ว่า "วิสสาส ปรมา ญาติ" หรือ "ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง" เพราะหากตำรวจเราสามารถคุ้นเคยหรือเข้ากับพี่น้องประชาชนได้แล้วจะมีอีกหลายๆ อย่างตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข้อมูลข่าวสารที่สำคัญๆ
๔. การเป็นตำรวจจะทอดทิ้งพี่น้องประชาชนไม่ได้ หากเรามีพี่น้องอยู่ในใจของเรามากเท่าไรความสำเร็จในงานก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น
๕. พี่น้องประชาชนนั้นถือว่าเป็นญาติสนิทยิ่งของตำรวจ เพราะฉะนั้นตำรวจเราจะห่างเหินจากการพบปะเยี่ยมเยียนไม่ได้ ต้องหาเวลาเท่าที่จะสามารถทำได้ออกพบปะพี่น้องอย่างสม่ำเสมอ
๖. ไม่ว่ายศตำแหน่งของตำรวจจะเป็นอย่างไรนั่นเป็นเพียงส่วนภายในปลีกย่อยของตำรวจ จะต้องถือว่าพี่น้องประชาชนทุกคนใหญ่และสำคัญเสมอ

เจ้าหน้าที่รับทราบ

<< ภาพประกอบ (๕ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น