วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ยามประจำสถานี (๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓)

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ เ้วลาประมาณ ๒๑.๓๐ น.ผมเดินทางไปตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ยามประจำสถานีพบ ด.ต.มานัส ฝั้นตื้อ อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

การตรวจครั้งนี้ได้ตรวจในเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สมุดควบคุมผู้ต้องหา,สมุดจัดเลี้ยงอาหารผู้ต้องหา,รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องพบว่าเจ้าหน้าที่จัดทำไว้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

จากนั้นได้ร่วมกันตรวจห้องควบคุมผู้ต้องหาซึ่งคืนนี้ไม่มีผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ สภาพของห้องควบคุมมั่นคงแข็งแรงไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายหรือระเบียบอยู่ภายใน

ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยยึดระเบียบที่เกี่ยวข้องไว้เป็นสำคัญและหากมีสิ่งใดเกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานให้ทราบทันที

เจ้าหน้าที่รัีบทราบ

<< ภาพประกอบ (๒๐ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น