วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ปล่อยแถวข้าราชการตำรวจออกระดมป้องกันปราบปรามกวาดล้างอาชญากรรม (๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓)

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ น. ผมทำหน้าที่เป็นประธานในการระดมปล่อยแถวข้าราชการตำรวจออกป้องกันปราบปรามกวาดล้างอาชญากรรมตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับสูงซึ่งกำหนดให้กระทำกันพร้อมกันทั่วจังหวัดเชียงรายในวันนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราประมาณ ๘๐ คนเข้าร่วมรับฟังนโยบายและชี้แจงข้อปฏิบัติครั้งนี้
หลังจากชี้แจงภารกิจและข้อปฏิบัติแล้วได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตามจุดและสถานที่ที่ได้รับมอบหมายต่อไป

(สำหรับรายละเอียดขออนุญาตไม่นำมารายงานครับ)

1 ความคิดเห็น:

 1. การปล่อยแถวระดมกวาดล้างในวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ตำรวจทุกคนที่มาร่วมกันทำหน้าที่เป็นอย่างยิ่ง

  สำหรับนายตำรวจที่มาร่วมปล่อยแถวในคืนนี้ประกอบ
  ๑. พ.ต.ท.วินัด ถิ่นศรี สวป.
  ๒. ร.ต.ท.ชนะ เมืองมาหล้า รอง สวป.
  ๓. ร.ต.ท.รุ่ง สุวรรณฉัตรศิริ รอง สวป.
  ขอบคุณครับผม

  ตอบลบ