วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ตรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลหัวง้ม (๑๔ มิ.ย.๒๕๕๓)

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น.ผมเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชนตำบลหัวง้มตามวงรอบและแผนการตรวจที่กำหนดไว้ ซึ่งที่หน่วยบริการฯแห่งนี้พบ ด.ต.สิงห์ทอง อุดม อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

การตรวจครั้งนี้พบว่าความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารที่ทำการอยู่ในเกณฑ์เป็นที่น่าพอใจ ในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นข้อมูลท้องถิ่น,สมุดประจำหน่วยฯ,สมุดประจำวันและอื่นๆ เจ้าหน้าที่จัดทำไว้ได้ดีมากและสามารถเป็นแบบอย่างแก่หน่วยบริการฯหรือหน่วยอื่นๆ ได้เป็นอย่างจึงขอชมเชยไว้ด้วย

ในส่วนของภารกิจและแนวคิดที่มอบหมายแก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจครั้งนี้นั้นสรุปได้ดังนี้
๑. หน่วยบริการฯแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นแบบอย่างแก่หน่วยบริการฯอื่นๆ ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ขอให้รักษาความดีงามและแบบอย่างเช่นนี้ไว้ตลอดไป
๒. การทำงานในหน้าที่ของตำรวจเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งตู้ยามหรือหน่วยบริการประชาชนอย่างหนึ่งก็คือการออกพบปะเยี่ยมเยียน พูดคุย สอบถามสารทุกข์สุกดิบจากพี่น้องประชาชน จึงขอให้ใช้เวลาเท่าที่จะสามารถทำได้ออกพบปะเยี่ยมเยียนด้วย
๓. ให้ถือหลักการที่ว่า "วิสสาส ปรมา ญาติ" หรือ "ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง" เพราะหากตำรวจเราสามารถคุ้นเคยหรือเข้ากับพี่น้องประชาชนได้แล้วจะมีอีกหลายๆ อย่างตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข้อมูลข่าวสารที่สำคัญๆ
๔. การเป็นตำรวจจะทอดทิ้งพี่น้องประชาชนไม่ได้ หากเรามีพี่น้องอยู่ในใจของเรามากเท่าไรความสำเร็จในงานก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น
๕. พี่น้องประชาชนนั้นถือว่าเป็นญาติสนิทยิ่งของตำรวจ เพราะฉะนั้นตำรวจเราจะห่างเหินจากการพบปะเยี่ยมเยียนไม่ได้ ต้องหาเวลาเท่าที่จะสามารถทำได้ออกพบปะพี่น้องอย่างสม่ำเสมอ
๖. ไม่ว่ายศตำแหน่งของตำรวจจะเป็นอย่างไรนั่นเป็นเพียงส่วนภายในปลีกย่อยของตำรวจ จะต้องถือว่าพี่น้องประชาชนทุกคนใหญ่และสำคัญกว่าตำรวจเราเสมอ

เจ้าหน้าที่รับทราบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น