วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นตั้งจุดตรวจ (๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓)

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไปผมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นร่วมกันตั้งจุดตรวจหน้่าหน่วยบริการฯตามปกติครับ

การตั้งจุดตรวจครั้งนี้ก็เหมือนเดิมคือพวกเราจะปฏิบ้ติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ เพราะนอกจากจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงออกถึงความเอาใจใส่ในเรื่องระเบียบ กฎหมายหรือเรื่องอื่นๆ แล้ว ยังทำให้พี่น้องประชาชนที่่ผ่านไปผ่านมามีความประทับใจ (อย่างน้อยก็) ส่วนหนึ่งด้วย

การปฏิบัติหน้าที่ของพวกเราในครั้งนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๒๐.๑๐ น. ขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่พบการกระทำผิดใดๆ เกิดขึ้น

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือและขออภัยพี่น้องทุกท่านในความไม่สะดวกในครั้งนี้เป็นอย่างสูงด้วยครับ

<< ภาพประกอบ (๒๓ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น