วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2553

อุดมคติตำรวจ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๓)

สวัสดีครับ

วันนี้วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ วันหยุดพักผ่อนสบายๆ สำหรับใครหลายๆ คนซึ่งก็รวมทั้งผมด้วยที่ได้อยู่กับบ้าน ทำธุระปะปังส่วนตัวตามใจชอบก่อนที่จะไปทำงานตามปกติในวันพรุ่งนี้ต่อไป แต่เพื่อให้บล็อกใหม่นี้มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องแม้ว่าวันนี้จะไม่มีผลงานการปฏิบัติก็ตาม จึงขออนุญาตนำความรู้ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีที่บรรพบุรุษตำรวจไทยของเราได้กระทำมาและสืบต่อมายังตำรวจรุ่นหลังๆ อย่างเช่นพวกเรามาบอกมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือ "อุดมคติตำรวจ" เรื่องราวเป็นอย่างไรตามผมมาเลยครับ


บทอุดมคติของตำรวจที่ปรากฏอยู่นี้เป็นร้อยกรองฉบับเดิมที่นิพนธ์โดยท่านเจ้าคุณศาสนโสภณ เจ้าอาวาสวัดมกุฎกษัตริยาราม ซึ่งในเวลาต่อมาทรงได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก


ในขณะนั้นกรมตำรวจมีความประสงค์ที่จะนำบทอุดมคติของตำรวจบทนี้สลักลงในหินอ่อนประตูทางเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แต่ด้วยบทร้อยกรองอุดมคติบทนี้ล้วนแต่มีคติเตือนใจเป็นอย่างยิ่งและสมควรที่ข้าราชการตำรวจทุกท่านจักได้ยึดมั่นไว้เป็นอุดมคติของตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ก้าวหน้าสืบไป จึงมีคำสั่งที่ ๑๗/๒๔๙๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๙ เรื่องบทร้อยกรอง “อุดมคติของตำรวจ” ให้ข้าราชการตำรวจและนักเรียนตำรวจทั้งหลายได้ท่องจดจำ “อุดมคติของตำรวจ” ไว้ให้ขึ้นใจอยู่เสมอและให้กล่าวหลังจากสวดมนต์ไหว้พระแล้วทุกวันเพื่อเป็นการไม่เกิดความสับสนในบทอุดมคติของตำรวจที่มีข้อความคลาดเคลื่อนไปจากของเดิมและเพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้ทราบและยึดมั่นไว้เป็นอุดมคติของตนเพื่อปฏิบัติราชการในแนวทางเดียวกันต่อไป ซึ่งผมเองสมัยที่เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจนั้นก็ท่องอุดมคตินี้ทุกคืนช่วงสวดมนต์ก่อนนอนเช่นเดียวกัน

อุดมคติตำรวจนี้สถานีตำรวจภูธรพานได้ยึดและน้อมนำมาเป็นหลักปฏิบัติประจำใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจของเราตลอดเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกเช้าภายหลังเคารพธงชาติเสร็จแล้วหัวหน้าสายตรวจประจำวันนั้นจะนำแถวเจ้าหน้าที่สายตรวจและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีกล่าวคำปฏิญาณตนและอุดมคติก่อนที่จะมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ผลัดนั้นทุกครั้งดังที่ปรากฎในบล็อกของผมอยู่เป็นประจำสำหรับอุดมคติของตำรวจนั้นมีดังนี้

เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่
กรุณาปรานีต่อประชาชน
อดทนต่อความเจ็บใจ
ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก
ไม่มักมากในลาภผล
มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
ดำรงตนในยุติธรรม
กระทำการด้วยปัญญา
รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต


หวังว่าสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่นำมาฝากกันในวันหยุดนี้คงจะเกิดประโยชน์กับทุกท่านอยู่บ้างตามสมควร
สวัสดีครับ

1 ความคิดเห็น: