วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ขออนุญาตเผยแพร่ข้อคิดข้อเขียน (๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓)

ผมได้รับ E-mail จาก svkplas@hotmail.com ใจความสรุปได้ว่าขออนุญาตนำข้อคิดข้อเขียนบางอย่างในบล็อกที่ผมจัดทำขึ้นมาไปเผยแพร่ทางนิตยสารที่จะจัดทำขึ้นในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ นี้ อ่านแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากครับที่อย่างน้อยก็มีผู้ติดตามข่าวคราวรวมถึงรับรู้เรื่องราวที่ผมเขียนขึ้นมาซึ่งนี่ก็ตรงกับวัตถุประสงค์ในการจัดทำบล็อกของผมเลยทีเดียว อย่างที่ผมบอกว่าในหน้าแรกน่ะครับว่าวัตถุประสงค์หลักๆ นั้นก็คือการบันทึกผลการทำงาน เรื่องราวน่ารู้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับตำรวจให้พี่น้องประชาชนรับรู้รับทราบกัน ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็ผลงานหรือข้อคิดข้อเขียนต่างๆ ของผมนั้นบอกได้เลยว่า "ไม่สงวนลิขสิทธิ์" ครับผม ยิ่งมีผู้นำไปเผยแพร่หลากหลายขึ้นเท่าไรผมก็จะดีใจเท่านั้น

ด้านล่างนี้คือข้อความเต็มๆ ของ E-mail ที่ผมพูดถึง

เรียน ท่านพันตำรวจโท สุพจน์ มัจฉา
เรื่อง ขออนุญาตนำบทความและเรื่องราวในบล็อคของท่านลงหนังสือ
ในนามบรรณาธิการฝ่ายข่าวนิตยสาร inside police ซึ่งเป็นนิตยสารเกี่ยวกับแวดวงตำรวจ และข้อมูลข่าวสารทั่วไป ได้พบเห็นชีวประวัติและข้อเขียนต่างๆ ของท่านในเวปไซด์ http://mrsp2503.blogspot.com/2010/06/blog-post_693.html รู้สึกมีความสนใจในเรื่องราวต่างๆ ของท่าน พร้อมทั้งเห็นว่าเป็นเรื่องราวที่น่าจะนำสู่สาธารณชนให้ได้รับทราบอย่างกว้างขวางทั่วไป อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการตำรวจที่จะสามารถเป็นขวัญกำลังใจ เพื่อให้ข้าราชการทั้งหลายได้ทราบเป็นแบบอย่างที่ดีและปฏิบัติตามได้มากยิ่งขึ้น
จุดประสงค์ในการจัดทำนิตยสาร inside police นั้น เกิดจากปณิธานที่เราต้องการให้ประชาชน และสังคมได้เห็นและมองภาพพจน์ตำรวจในส่วนที่ไม่มีโอกาสได้พบเห็นในสื่อปกติทั่วไป โดยเฉพาะในสายตาของสังคมทั่วไปที่มักจะมองตำรวจในแง่ลบเสมอมา ดังนั้น ทางกองบรรณาธิการจึงมีความเห็นว่า เรื่องราว ชีวประวัติการทำงานของท่านน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้วงการตำรวจและสังคมทั่วไปได้พบเห็นความจริงอีกมุมหนึ่งที่ไม่ค่อยได้รับการเผยแพร่มากนักในสื่อทั่วๆ ไป ให้ได้มีโอกาสเผยแพร่มากขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง
นิตยสาร inside police จะทำการออกฉบับปฐมฤกษ์ในเดือน กรกฏาคม 2553 นี้ จึงขอถือโอกาสครั้งนี้ในการเผยแพร่บทความของท่านเพื่อเป็นเกียรติ หรือหากท่านมีข้อแนะนำใดในการนำเสนอเกี่ยวกับบทความและข้อเขียนของท่านเพิ่มเติม ขอได้โปรดกรุณาชี้แนะด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสร่วมงานกับท่านในการนำเสนอเรื่องราวดีๆ ของวงการตำรวจให้สังคมได้รับทราบ ทั้งนี้ หวังว่าทางกองบรรณาธิการจะได้รับความกรุณาจากท่าน

ขอแสดงความนับถือ
ปัญญา สุรกำจรโรจน์
บรรณาธิการฝ่ายข่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น