วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนตำบลม่วงคำ (๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓)

เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น.ของวันนี้ผมเดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่หน่วยบริการประชาชนตำบลม่วงคำพบ ด.ต.ปรเมษฐ์ มณีน้อย อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

การตรวจครั้งนี้พบว่าความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารที่ทำการอยู่ในเกณฑ์ดีโดยเจ้าหน้าที่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและจัดระเบียบภายในและภายนอกอาคารจนดูดีขึ้นกว่าเดิมพอสมควร ในส่วนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่นข้อมูลท้องถิ่น,สมุดบันทึกการรับแจ้งเหตุเบื้องต้น,สมุดบันทึกการออกตรวจพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนก็อยู่ในสภาพที่เป็นที่น่าพอใจเช่นกัน แต่ก็ได้เน้นให้เจ้าหน้าที่ช่วยจัดทำให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลท้องถิ่นซึ่งมักมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยตลอด สำหรับภารกิจและข้อสั่งการการปฏิบัติต่างๆนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการตรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นของวันนี้

อนึ่ง หน่วยบริการประชาชนตำบลม่วงคำนั้นปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำอยู่ ๓ นายคือ
๑. ด.ต.จำเนียร เทพอาจ
๒. ด.ต.ปรเมษฐ์ มณีน้อย
๓. ด.ต.สุรชัย ทิพย์แสนคำ

<< ภาพประกอบ (๘ ภาพ)>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น