วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ฝึกท่ากระข้าราชการตำรวจ (๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓)

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. ผมได้ทำหน้าที่เป็นครูฝึกท่ากระบี่แก่ข้าราชการตำรวจชั้่นประทวนของเราจำนวน ๒๐ นายบริเวณหน้าอาคารที่ทำการสถานี การฝึกครั้งเพื่อใช้ประกอบการประกวดการฝึกประจำปีจากตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายซึ่ง สภ.พานจะเข้ารับการประกวดในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ นี้


การฝึกในวันนี้มีดังนี้
๑. ทบทวนการฝึกซึ่งฝึกในวันที่ ๑๖ มิถุนายนที่ผ่านมา
๒. ทำการฝึกเพิ่มเติมดังนี้
๒.๑ ท่าเดินสวนสนาม
๒.๒ ท่าวันทยาวุธขณะอยู่กับที่
๒.๓ ท่าวันทยาวุธขณะเคลื่อนที่

เสร็จสิ้นการฝึกในวันนี้เมื่อเวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.

<< ภาพประกอบ >>

1 ความคิดเห็น:

  1. การฝึกท่ากระบี่นี่ถือว่าเป็นของใหม่สำหรับตำรวจชั้นประทวนเป็นส่วนใหญ่เพราะมักจะไม่เคยฝึกกันมาก่อน การฝึกที่ผ่านๆ มาก็จะเป็นท่าบุคคลมือเปล่า บุคคลประกอบอาวุธอะไรประมาณนั้น เพราะฉะนั้นเมื่อได้มาฝึกท่ากระบี่ซึ่งเป็นของใหม่สำหรับเขาทำให้ทุกคนมีความตั้งใจฝึกกันเป็นอย่างดีเลยครับ บางคนแม้ว่าจะฝึกเสร็จแล้วก็ยังลองทำดูต่อไม่ว่าจะเป็นที่ที่โรงพักหรือที่บ้านก็ตาม

    เป็นกำลังใจให้นะครับ ไม่ยาก ถ้าลองทำดูบ่อยๆ ก็จะชินและคล่องไปเอง

    ตอบลบ