วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การอบรมพัฒนาจิตข้าราชการตำรวจระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ (๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๓)

ขอนำข้อมูลการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตของข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ มาบันทึกไว้หน่อยครับว่าแต่ละวันแต่ละคืนหรือแต่ละช่วงนั้นพวกเราได้รับการอบรมหรือเรียนรู้อะไรกันบ้าง โดยผมขอนำตามตารางที่หน่วยฝึกอบรมกำหนดครับซึ่งมีดังนี้วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓

๐๘.๐๐ น. เริ่มลงทะเบียน นำสัมภาระเข้าที่พัก
๑๐.๐๐ น. ประธานในพิธี พล.ต.ต.ทรงธรรม อัลภาชน์ ผบก.ภ.จว.เชียงราย เปิดโครงการ
๑๐.๓๐ น. บรรยายธรรมโดยพระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ
๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร
๑๒.๓๐ น. สมาทานกรรมฐาน ฝึกปฏิบัติภาวนา เดินจงกรม นั่งสมาธิ
๑๔.๐๐ น. พักรับประทานของว่าง
๑๔.๒๐ น. ฟังธรรมะบรรยาย
๑๕.๓๐ น. เดินจงกรม นั่งสมาธิ
๑๗.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเย็น
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ แผ่เมตตา
๑๙.๐๐ น. ฟังธรรมะบรรยาย
๒๐.๐๐ น. เดินจงกรม นั่งสมาธิ
๒๒.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓

๐๕.๐๐ น. พร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ ภาวนา
๐๖.๐๐ น. ฟังธรรมะบรรยาย
๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๐๘.๐๐ น. เดินจงกรม นั่งสมาธิ
๐๙.๐๐ น. ฟังธรรมะบรรยาย
๑๐.๐๐ น. พัก
๑๐.๓๐ น. ปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา
๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร
๑๒.๓๐ น. ฟังธรรมะบรรยาย อยู่ด้วยศรัทธา
๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา
๑๔.๐๐ น. พักรับประทานของว่าง
๑๕.๓๐ น. วิทยากรพิเศษ (ดร.เนตรปรียา มุกสิกไชย ชุมไชโย (ครูเคท))
๑๗.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเย็น
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ แผ่เมตตา
๑๙.๐๐ น. ฟังธรรมะบรรยาย
๒๒.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

๐๕.๐๐ น. พร้อมกันที่ศาลาปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ ภาวนา
๐๖.๐๐ น. ฟังธรรมะบรรยาย
๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๐๘.๐๐ น. เดินจงกรม นั่งสมาธิ
๐๙.๐๐ น. ฟังธรรมะบรรยาย
๑๐.๐๐ น. พัก
๑๐.๓๐ น. ปฏิบัติธรรม เจริญภาวนา
๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร
๑๒.๓๐ น. ฟังธรรมะบรรยาย
๑๓.๐๐ น. วิทยากรพิเศษ (พระมหาสมปอง ตาลปุตโต)
๑๕.๐๐ น. ปิดโครงการ (พ.ต.อ.จรัญฌิ์ เริงธรรม รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย)

และเหมือนเดิมครับเนื่องจากรายละเอียดนั้นมีมากผมจะทยอยนำมารายงานให้ทราบเป็นตอนๆ ซึ่งจะไม่กำหนดว่ามีกี่ตอนและแต่ละตอนเป็นเรื่องอะไรบ้าง เอาเป็นว่าถ้าว่างเมื่อไรผมจะเขียนไปเรื่อยๆ นะครับ ขอบคุณครับผม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น