วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ร่วมตั้งจุดตรวจกับเจ้าหน้าที่ขนส่งที่หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น (๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓)

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น.ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นตั้งจุดตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายสาขาอำเภอพานบริเวณหน้าหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นตามแผนการตรวจร่วมของทั้ง ๒ หน่วยงาน โดยการตั้งจุดตรวจครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราจำนวน ๔ คนและเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจำนวน ๗ คน

การปฏิบัติหน้าที่ของเราในการตั้งจุดตรวจวันนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น.เนื่องจากเวลานั้นฝนตกลงมาเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีพายุลมแรงไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

ขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่พบการกระทำผิดใดๆ เกิดขึ้น

<< ภาพประกอบ (๒๓ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น