วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การเดินทางไปสถานีตำรวจภูธรพาน (๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓)สวัสดีครับ พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา สวป.สภ.พาน ครับผม

เปิดดู Space เก่้าของตัวเอง (http://phanpatrol.spaces.live.com/) ตั้งแต่เริ่มแรกที่ทำคือเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ รวมถึงบล็อกใหม่ ( http://mrsp2503.blogspot.com ) ดูไปดูมาได้ความคิดขึ้นมาว่าหลายๆ ท่านอาจจะต้องมีธุระปะปังเดินทางไปติดต่อโรงพักเมืองพานกันบ้างไม่เรื่องใดหรือวันใดก็วันหนึ่ง ซึ่งลำพังพี่น้องเมืองพานหรือใกล้เคียงคงไม่มีปัญหาอะไร แต่พี่น้องต่างถิ่นที่ไม่เคยไปล่ะจะทำอย่างไร อื้อ มี Space หรือบล็อกส่วนตัวแล้วก็เลยขอเขียนคำแนะนำในการไปโรงพักของเราขึ้นมาในวันนี้ซะหน่อย

สำหรับคำแนะนำเส้นทางการเดินทางไปสถานีตำรวจภูธรพานนี้ผมจะขออนุญาตแนะนำเฉพาะจากเส้นทางถนนพหลโยธินซึ่งเป็นสายหลักเท่านั้นเนื่องจากจุดอื่นๆ นอกจากนี้นั้นคาดว่าผู้ติดต่อคงจะเป็นพี่น้องประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอพานเสียเป็นส่วนใหญ่คงจะรู้จักที่ตั้งของเราเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ในส่วนของเส้นทางที่แนะนำคือจากถนนพหลโยธินนั้นใช้สำหรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่ของเราและอาจจะไม่ทราบว่าเส้นทางไปสถานีของเรานั้นไปทางใดจึงขออนุญาตแนะนำเฉพาะตรงเส้นทางนี้ โดยท่านสามารถเดินทางไปติดต่อได้จากจุดสำคัญๆ ดังนี้

หมายเหตุ : เส้นทางบนถนนพหลโยธินนั้นเริ่มจากเขตติดต่ออำเภอพาน-แม่ใจ (จังหวัดพะเยา) ซึ่งอยู่ที่กิโลเมตรที่ ๗๗๐.๕๐ และไปสิ้นสุดเขตติดต่ออำเภอพาน-อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายที่กิโลเมตรที่ ๘๐๒.๕๐๐

จุดที่ตั้งของสถานีตำรวจภูธรพานอยู่ด้านทิศตะวันตกของถนนพหลโยธิน (สายใหม่) ห่างจากถนนเส้นนี้เฉพาะจุดที่ใกล้ที่สุดประมาณ ๕๐๐ เมตร

เส้นทางการเดินทางไปสถานีตำรวจของเรา

๑. จุดหกแยกอำเภอพานจุดหกแยกอำเภอพานนั้นเป็นคำที่คนอำเภอพานใช้เรียกเป็นภาษาพูดที่้ชินปาก สำหรับชื่ออย่างเป็นการก็คือ
"แยกบ้านเก่า" จุดจุดนี้อยู่บนถนนพหลโยธินซึ่งถ้าท่านเดินทางเข้ามาในเขตอำเภอพานทางด้านจังหวัดพะเยา (ทางด้านทิศใต้) จะพบจุดจุดนี้ซึ่งเป็นจุดที่มีสัญญาณไฟจราจรแห่งแรกอยู่ห่างจากเขตติดต่อพาน-พะเยา (หรืออำเภอแม่ใจ) ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ณ จุดจุดนี้ท่านจะเห็นป้ายที่กรมทางหลวงติดตั้งไว้บริเวณเกาะกลางถนนป้ายนั้นใช้ชื่อว่า "แยกบ้านเก่า" สถานีตำรวจภูธรพานตั้งอยู่ติดถนนพหลโยธิน (สายเก่า) สำหรับถนนพหลโยธินสายใหม่นั้นเป็นถนนเลี่ยงเมืองที่จัดทำไว้เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาไม่ต้องเดินทางเข้าไปในตัวเมืองแต่ก็ยังคงมีถนนสายเก่าใช้อยู่ เมื่อท่านถึงจุดหกแยกนี้ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงจุดนั้น (ในกรณีที่ท่านเดินทางมาจากด้านทิศเหนือหรือจากจังหวัดเชียงรายให้เลี้ยวขวา) แล้วขับรถผ่านตลาดเทศบาลตำบลเมืองพานระยะทางประมาณ ๑.๕ กิโลเมตรก็จะพบจุดสิ้นสุดของตลาด จากจุดสิ้นสุดของตลาดประมาณ ๕๐ เมตรจะพบสถานีตำรวจของเราตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของถนนสายนี้ ท่านสามารถไปติดต่อหรือขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๒. จุดแยกร้องหลอดจุดแยกร้องหลอดอยู่บนถนนพหลโยธินเช่นเดียวกันอยู่ห่างจากจุดหกแยกอำเภอพานไปทางทิศเหนือ (จังหวัดเชียงราย) ประมาณ ๑ กิโลเมตร บริเวณนี้เป็นจุดที่มีสัญญาณไฟจราจรอีกจุดหนึ่งและมีป้ายที่กรมทางหลวงติดไว้ที่เกาะกลางถนนด้วยคำว่า "แยกร้องหลอด" ท่านสามารถเดินทางติดต่อกับเราตรงจุดนี้ได้เช่นเดียวกัน เมื่อถึงจุดนี้สถานีตำรวจของเราจะอยู่ทางทิศตะวันตก ในกรณีที่ท่านเดินทางมาจากด้านทิศใต้หรือจังหวัดพะเยาให้เลี้ยวซ้าย แต่หากท่านเดินทางมาจากทิศเหนือหรือจังหวัดเชียงรายให้เลี้ยวขวาไปตามถนนจากจุดนี้แล้วขับรถตรงไปประมาณ ๕๐๐ เมตรจะพบจุดตัดซึ่งเป็นทางสามแยกระหว่างถนนที่ขับรถอยู่กับถนนพหลโยธินสายเก่า ณ จุดสามแยกนี้จะพบสถานีตำรวจของเราอยู่ทางขวามือของท่าน

๓. จุดสามแยกชัยมงคลจุดสามแยกชัยมงคลอยู่บนถนนพหลโยธินอีกเช่นกันอยู่ห่างจากจุดห้าแยกร้องหลอดไปทางทิศเหนือ (จังหวัดเชียงราย) ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร เป็นจุดสุดท้ายที่จะเข้าไปติดต่อกับสถานีตำรวจของเรา(เฉพาะจากจุดบนถนนพหลโยธินสายใหม่)ถ้านับจากเขตติดต่อพาน-พะเยาและเป็นจุดแรกในลักษณะเดียวกัน ถ้านับจากเขตติดต่ออำเภอพาน-เชียงราย (จากเขตติดต่ออำเภอแม่ลาว) ณ จุดจุดนี้ทางทิศตะวันตกท่านจะพบวัดชัยมงคลซึ่งเป็นวัดใหญ่ตั้งอยู่ รวมทั้งจะเห็นป้ายที่กรมทางหลวงติดตั้งไว้ชื่อ "แยกชัยมงคล" ดังภาพ เมื่อถึงจุดนี้ถ้ามาจากทางทิศใต้ให้เลี้ยวซ้าย แต่ถ้าหากมาทางด้านทิศเหนือให้เลี้ยวขวาแล้วขับรถไปตามถนนซึ่งเป็นถนนพหลโยธินสายเก่าประมาณ ๒.๕ กิโลเมตรจะพบที่ว่าการอำเภอพานอยู่ทางทิศตะวันตก ถัดจากที่ว่าการอำเภอพานไปทางทิศตะวันออกเล็กน้อยจะพบสถานีตำรวจของเราอยู่ตรงนี้

สำหรับจุดอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ถ้าท่านไม่ทราบที่ตั้งของเราและต้องการเดินทางไปติดต่อ ผมขอแนะนำว่าหากท่านขับรถมาตามถนนพหลโยธินนั้นท่านสามารถสอบถามหน่วยบริการประชาชนหรือตู้ยามของเราซึ่งมีอยู่ถึง ๕ ตู้ยามซึ่งประกอบด้วยหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น , ม่วงคำ , เจริญเมือง , ทรายขาว และตำบลธารทองได้อีกส่วนหนึ่ง สถานีตำรวจของเราได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอด ๒๔ ชั่วโมง อีกประการหนึ่งเพื่อความสะดวกสถานีตำรวจของเราได้จัดทำป้ายบอกเส้นทางไว้เป็นระยะๆ ซึ่งท่านสามารถพบเห็นได้ตามจุดสำคัญๆ


แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความสะดวกที่สุดสำหรับท่าน ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางรวมไปถึงเรื่องอื่นๆ ได้ทางโทรศัพท์ โดยสถานีตำรวจของเรามีโทรศัพท์จำนวน ๒ หมายเลขไว้บริการคือหมายเลข ๐๕๓-๗๒๑๕๑๕ ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะเป็นผู้รับและหมายเลข ๐๕๓-๗๒๑๑๙๑ ซึ่งพนักงานวิทยุสื่อสารจะเป็นผู้รับ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำแนะนำนี้คงจะเกิดประโยชน์ต่อท่านบ้างตามสมควร แล้วอย่าลืมไปเยี่ยมเยียนพวกเราบ้างก็แล้วกันนะครับ ตำรวจเมืองพานน่ารักทุกคน

เหตุด่วน เหตุร้าย หมุนไป ๑๙๑ หรือ ๐๕๓-๗๒๑๑๙๑ , ๐๕๓-๗๒๑๕๑๕

ตำรวจเมืองพานพร้อมรับใช้พี่น้องประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง

รักตำรวจ เกลียดตำรวจ มีปัญหาอย่าลืมเรียกใช้ตำรวจนะครับ

สวัสดีครับ

2 ความคิดเห็น:

 1. มาเยี่ยมเยียน ครับ..ดีใจที่เห็นตำรวจดีๆ ครับ
  ตำรวจของประชาชน เพื่อประชาชน ครับผม...
  http://www.facebook.com/?ref=home#!/profile.php?id=100001219944768 นิว กรกฤต พูลบำเพ็ญ

  ตอบลบ
 2. ดีใจครับ ที่ท่าน พตท.สุพจน์ ได้เห็นถึงประโยชน์ในจุดนี้ เพราะประชาชนส่วนใหญ่เดินทางไกล อาจจะประสพเหตุ และไม่รู้ว่าต้องขอความช่วยเหลือ
  จากที่ใหน อย่างน้อย ถ้ามีข้อมูลนี้อยู่ ประชาชนจะได้อุ่นใจครับ....

  ตอบลบ