วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553

คำสั่งงานป้องกันปราบปรามให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมสายตรวจรถยนต์,รถจักรยานยนต์ (๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓)

ด้วยร้อยตำรวจเอกธวัฒน์ เจริญผล รองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรพานได้รับคำสั่งให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรสารวัตรตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไปเป็นเวลา ๑๐ สัปดาห์ ซึ่งสถานีตำรวจภูธรพานมอบหมายให้ร้อยตำรวจโทรุ่ง สุวรรณฉัตรศิริ รองสารวัตรป้องกันปราบปรามฯ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลจุดตรวจประจำหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นไปทำหน้าที่ควบคุมดูแลงานจราจร และมอบหมายให้พันตำรวจโทสุพจน์ มัจฉา สารวัตรป้องกันปราบปรามไปปฏิบัติหน้าที่ควบคุมจุดตรวจแทนเป็นการชั่วคราวจนกว่าร้อยตำรวจเอกธวัฒน์ เจริญผล จะเสร็จสิ้นการอบรม


เนื่องจากงานในภารกิจและหน้าที่ของพันตำรวจโทสุพจน์ มัจฉา นอกเหนือจากนี้มีเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมจึงให้
๑. ร้อยตำรวจโทชนะ เมืองมาหล้า รองสารวัตรป้องกันปราบปรามทำหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจเวรหัวหน้าสายตรวจประจำวัน
๒. ดาบตำรวจองอาจ กิติมา ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจเวรหัวหน้าสายตรวจแทนร้อยตำรวจโทชนะ เมืองมาหล้า
๓. พันตำรวจโทสุพจน์ มัจฉา สารวัตรป้องกันปราบปรามควบคุมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งนี้อีกชั้นหนึ่ง


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าร้อยตำรวจเอกธวัฒน์ เจริญผล จะเสร็จสิ้นจากการอบรม

สั่้ง ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓

พันตำรวจโทอนุพนธ์ สนิท
รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น