วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สารวัตรใหญ่ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๓)

สวัสดียามค่ำครับ

ค่ำวันนี้ผมขอนำเรื่อง สารวัตรใหญ่ มาเล่าให้ฟังกันครับเพราะหลายๆ ท่านบอกว่าอยากรู้เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยได้ยินรวมถึงได้พบตัวเป็นๆ ของสารวัตรใหญ่ที่โรงพักหรือที่ไหนก็ตาม ตอนหลังๆ เห็นหายไปไม่มีสารวัตรใหญ่อีก แต่ทำไมเดี๋ยวนี้กลับมีสารวัตรใหญ่ที่โรงพักขึ้นอีกล่ะ แล้วสารวัตรใหญ่ตอนหลังนี่ใช่ตำแหน่งเดียวกับสารวัตรใหญ่เมื่อก่อนหรือเปล่า น่าสนใจดีนะครับเนี่ย เอ้า ใครอยากรู้ตามผมมา


สมัยก่อนนู้น (แสดงว่านานมาแล้ว) วงการตำรวจกำหนดตำแหน่งต่างๆ ของสถานีตำรวจหรือโรงพักอย่างน้อยดังนี้

๑. ผู้บังคับกอง (เป็นหัวหน้าสถานี)
๒. ผู้บังคับหมวด (ระดับยศร้อยตำรวจตรีถึงร้อยตำรวจโท)
๓. ผู้บังคับหมู่ (ระดับยศดาบตำรวจ,จ่าสิบตำรวจ,สิบตำรวจเอก,สิบตำรวจโท,สิบตำรวจตรี)
๔. ลูกแถว (ยศพลตำรวจ)


ตำแหน่งต่างๆ นี้เราใช้กันเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปี พ.ศ.๒๕๑๘ จึงได้ปรับตำแหน่งต่างๆ ที่โรงพักใหม่เป็น
๑. สารวัตรใหญ่ (เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจที่มีปริมาณงานมาก แต่หากระดับรองๆ ลงมาก็จะเป็นตำแหน่งสารวัตร หรือรองสารวัตร และบางแห่งที่เป็นโรงพักเล็กๆ ไม่มีอำนาจสอบสวนก็จะแต่งตั้งตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจทำหน้าที่หัวหน้าสถานี)
๒. สารวัตร ซึ่งก็จะมีสารวัตรสืบสวนสอบสวน (สวส.), สารวัตรป้องกันปราบปราม (สวป.) บางแห่งอาจจะมีสารวัตรจราจร (สว.จร.) ด้วย
๓. รองสารวัตร
๔. ผู้บังคับหมู่
๕. ลูกแถว

เราใช้ตำแหน่งใหม่นี้ตลอดเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปี พ.ศ.๒๕๓๕ วงการตำรวจมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่โรงพักใหม่อีกครั้งโดยโรงพักใหญ่ๆ ที่มีปริมาณงานมากกำหนดให้หัวหน้าสถานีเป็นผู้กำกับการมียศพันตำรวจเอก ส่วนระดับรองๆ ลงไปที่สำคัญ (ขอพูดเฉพาะชั้นสัญญาบัตรครับ) จะมีดังนี้
๑. รองผู้กำกับการ (ป้องกันและปราบปราม)
๒. รองผู้กำกับการ (สืบสวนสอบสวน)
๓. สารวัตรป้องกันปราบปราม
๔. สารวัตรสืบสวน
๕. พนักงานสอบสวน
ซึ่งจะเห็นว่าตำแหน่งสารวัตรใหญ่นั้นไม่มีแล้ว

สำหรับตำแหน่งที่พูดข้างต้นนี้ไม่เหมือนกันหมดทุกโรงพักนะครับถ้าเป็นโรงพักใหญ่ๆ ที่มีปริมาณงานมากก็จะมีตำแหน่งที่พูดถึงครบ แต่หากเป็นโรงพักรองๆ ลงมาหัวหน้าสถานีอาจจะเป็นตำแหน่งรองผู้กำกับการ,สารวัตร,หรือรองสารวัตร

เอ้า แล้วไฉนตอนนี้จึงได้ยินคำว่า สารวัตรใหญ่ ที่โรงพักหลายๆ แห่งอีกล่ะ หรือว่ามีการกำหนดตำแหน่งขึ้นมาใหม่ หลายท่านอาจจะฉงน ขอเฉลยครับ

สำหรับเหตุที่มีคำว่า สารวัตรใหญ่ ขึ้นมาอีกนั้นมาจากกรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ยุคพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ) มีคำสั่งที่ ๕๓๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ ให้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งรองผู้กำกับการที่ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีตำรวจซึ่งมี ๒๕๓ แห่งเป็นสารวัตรใหญ่ทั้งหมด และยังมีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๖๕๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม กำหนดหัวหน้าสถานีตำรวจมี ระดับคือมีผู้กำกับการ (ผกก.) เป็นหัวหน้าสถานี มีสารวัตรใหญ่ (สวญ.) เป็นหัวหน้าสถานี และสารวัตร (สว.) เป็นหัวหน้าสถานี

นี่แหละครับคือที่มาของคำว่า สารวัตรใหญ่แต่คำว่า สารวัตรใหญ่ ตามคำสั่งนี้ไม่ใช่ตำแหน่ง สารวัตรใหญ่ เหมือนยุคก่อนนะครับ ตำแหน่งจริงๆ คือ รองผู้กำกับการ ที่เป็นหัวหน้าสถานีตำรวจเพราะตำแหน่ง สารวัตรใหญ่ ไม่มีในระเบียบตำรวจแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ เป็นต้นมา พูดง่ายๆ ก็คือการเป็นเรียกชื่อตำแหน่งเฉพาะตำแหน่งนั่นเอง

อีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือมีหลายคนสอบถามเพราะสงสัยว่า เอ๊ สมัยก่อนเวลาไปติดต่อราชการที่สถานีตำรวจภูธรจะเห็นคำว่า สถานีตำรวจภูธรอำเภอ......กิ่งอำเภอ..........ตำบล ประมาณนี้ แต่ตอนนี้เห็นเพียงแค่คำว่า สถานีตำรวจ แล้วตามด้วยชื่ออำเภอหรือชื่อโรงพักนั้นเท่านั้นไม่มีคำว่า อำเภอ,กิ่งอำเภอ,ตำบล อีก มาจากไหนกัน เรื่องนี้มีที่มาดังนี้ครับ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีประกาศลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๐ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรภาค ๑ ถึง มีสาระสำคัญดังนี้


เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนการให้บริการด้านต่าง ๆ ของสถานีตำรวจในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอแก้ไขเขตอำนาจความรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของสถานีตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจภูธรให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและอำนวยความสะดวกในการใช้บริการของประชาชน รวมทั้งเพื่อให้สถานีตำรวจภูธรมีชื่อเรียกเป็นไปในลักษณะเดียวกันทั่วประเทศ จึงสมควรเปลี่ยนชื่อสถานีตำรวจภูธรอำเภอ สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอ และสถานีตำรวจภูธรตำบลเป็นสถานีตำรวจภูธรแล้วตามด้วยชื่อของอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือตำบล ตามที่ใช้เป็นชื่อสถานีตำรวจอยู่ในปัจจุบัน ยกเว้น สถานีตำรวจภูธรตำบลพัทยา ให้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาตามชื่อเขตปกครองพิเศษเมืองพัทยาซึ่งประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ รายละเอียดเรื่องนี้ท่านสามารถเปิดดูได้ที่นี่ครับ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/139/1.PDF

สำหรับการเปลี่ยนแปลงชื่อสถานีตำรวจครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๑-๙ จำนวน ๑,๓๖๑ สถานี โดยใช้ชื่อเรียกในลักษณะเดียวกันทั้งหมดเหมือนตำรวจนครบาลเพื่อไม่ให้ประชาชนสับสนในการเรียกชื่อสถานีตำรวจ เช่น สถานีตำรวจภูธรอำเภอพาน (สภ.อ.) เปลี่ยนเป็น สถานีตำรวจภูธรพาน สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอภูกามยาว เป็นสถานีตำรวจภูธรภูกามยาว สถานีตำรวจภูธรตำบลแม่อ้อ เป็นสถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ เป็นต้น โดยใช้ชื่อย่อว่า สภ.

หวังว่าข้อเขียนในวันนี้คงสร้างความกระจ่างให้แก่ท่านพอสมควรนะครับ


รักตำรวจ เกลียดตำรวจ มีปัญหาอย่าลืมเรียกใช้ตำรวจนะครับ


สวัสดีครับผม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น