วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ตั้งจุดตรวจที่หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น (๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ผมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นรวม ๖ นายตั้งจุดตรวจบริเวณหน้าหน่วยบริการฯตามปกติ


เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่กับผมในวันนี้ประกอบด้วย

๑. ด.ต.ทองเสริม เชื้อเมืองพาน

๒. ด.ต.นิรันดร์ ใจปิน
๓. จ.ส.ต.พันธ์ชาติ ตาสาย
๔. จ.ส.ต.ดนัย อุ่นต๊ะ
๕. จ.ส.ต.จำรัส นรรัตน์

๖. ส.ต.อ.สมบัติ เต๋จ๊ะบุญ


การตั้งจุดตรวจของเราก็เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมานั่นก็คือพวกเราปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจทุกประการ การปฏิบัติเป็นไปโดยโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน


การตั้งจุดตรวจวันนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น.ขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่พบการกระทำผิดใดๆ เกิดขึ้น


<< ภาพประกอบ (๒๓ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น