วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ตั้งจุดตรวจที่หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น (๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ผมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นซึ่งประกอบด้วย
๑. ด.ต.ทองเสริม เชื้อเมืองพาน
๒. จ.ส.ต.พันธ์ชาติ ตาสาย
๓. จ.ส.ต.ดนัย อุ่นต๊ะ
๔. จ.ส.ต.จำรัส นรรัตน์
ตั้งจุดตรวจบริเวณหน้าหน่วยบริการประชาชนฯ ตามแผนการตรวจที่ผู้บังคับบัญชากำหนดเพื่อป้องกัน ปราบปราม ระงับ และจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายรวมถึงให้การบริการพี่น้องประชาชน


การตั้งจุดตรวจของเราในวันนี้ก็เหมือนเดิมคือพวกเราทำตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ ทุกขั้นตอนโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

สำหรับยวดยานพาหนะที่ผ่านไปมาที่จุดตรวจวันนี้มีค่อนข้างเบาบาง ส่วนใหญ่จะเป็นรถที่ใช้ทะเบียนจังหวัดเชียงรายและพะเยา มีบ้างเล็กน้อยที่เป็นทะเบียนจังหวัดอื่นๆ

นอกจากพวกเราจะทำการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะที่ต้องสงสัยแล้วยังได้ใช้ช่วงเวลานี้ให้การบริการพี่น้องที่ผ่านจุดตรวจอีกส่วนหนึ่งด้วย เช่น การให้บริการห้องน้ำ,การบริการน้ำดื่ม รวมถึงตอบปัญหาข้อสงสัยที่พี่น้องสอบถาม เป็นต้น

เสร็จสิ้นการตั้งจุดตรวจครั้งนี้เมื่อเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น.

<< ภาพประกอบ (๓๑ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น