วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ตั้งจุดตรวจที่หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น (๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.ผมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นตั้งจุดตรวจบริเวณหน้าหน่วยบริการฯ ตามแผนที่กำหนดตามปกติ

การตั้งจุดตรวจครั้งนี้ยวดยานพาหนะมีค่อนข้างน้อยเนื่องจากอาจจะเป็นเวลาที่พี่น้องต่างๆ กำลังทำงานกันอยู่ ในส่วนของยวดยานฯและพี่น้องที่ผ่านจุดตรวจนั้นพวกเราขอทำการตรวจเป็นบางครั้งตามที่สงสัยหรือได้รับข้อมูลเบาะแสมาซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือกับพวกเราเป็นอย่างดียิ่ง

เสร็จสิ้นการตั้งจุดตรวจครั้งนี้เมื่อเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. ขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่พบการกระทำผิดใดๆ เกิดขึ้น

<< วันนี้ไม่มีภาพประกอบครับเพราะกล้องส่วนตัวชำรุดอยู่ระหว่างให้ช่างซ่อมแก้ไข>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น