วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ตั้งจุดตรวจที่หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. ผมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นซึ่งประกอบด้วย
๑. ด.ต.ทองเสริม เชื้อเมืองพาน
๒. จ.ส.ต.พันธ์ชาติ ตาสาย
๓. จ.ส.ต.ดนัย อุ่นต๊ะ
๔. จ.ส.ต.จำรัส นรรัตน์
๕. ส.ต.อ.สมบัติ เต๋จ๊ะบุญ
ได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจบริเวณหน้าหน่วยบริการประชาชนตามแผนการตรวจที่กำหนดไว้สภาพทั่วไปในวันนี้แม้ขณะตั้งจุดตรวจจะเป็นเวลาเที่ยงวันก็ตามแต่อากาศวันนี้ค่อนข้างสบาย เนื่องจากบนท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมอยู่พอสมควรและมีทีท่าว่าคืนนี้ฝนอาจจะตกลงมาด้วย ในส่วนของยวดยานพาหนะที่ผ่านหน้าจุดตรวจมีไม่มากนัก สามารถเรียกตรวจในส่วนที่ต้องสงสัยรวมถึงระบายการจราจรได้โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ

การตั้งจุดตรวจของเรานอกจากจะตรวจค้นยานพาหนะหรือบุคคลที่ต้องสงสัยหรือได้ข่าวสารข้อมูลเบาะแสมาก่อนหน้านี้แล้ว หน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการให้บริการพี่น้องประชาชนที่ผ่านไปมา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องให้บริการห้องน้ำ ที่พักผ่อนชั่วยามก่อนออกเดินทางต่อ การให้ข้อมูลเส้นทางการเดินทาง ซึ่งวันนี้รวมไปถึงการช่วยเหลือพี่น้องที่รถยนต์ดับบริเวณหน้าจุดตรวจที่พวกเราช่วยกันเคลื่อนย้ายออกจากจุดนั้นเพื่อไม่ให้เป็นที่เกะกะกีดขวางการจราจรและหลังจากนั้นพวกเราได้ไปตามช่างเครื่องยนต์มาแก้ไขให้จนสามารถออกเดินทางต่อไปได้อีกด้วย


เสร็จสิ้นการตั้งจุดตรวจวันนี้เมื่อเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.

<< ภาพประกอบ (๒๘ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น