วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ตรวจหน่วยบริการประชาชนสายเหนือ,ตั้งจุดตรวจ (๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓)

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผมเดินทางไปตรวจหน่วยบริการประชาชนสายเหนือดังนี้

เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.ตรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลธารทองพบ จ.ส.ต.วสันต์ ชุมภูเทพ อยู่ปฏิบัติหน้าที่
เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น.ตรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลทรายขาวพบ ด.ต.ธัชชัย วจีพิทักษ์กุล กับพวกรวม ๒ คนอยู่ปฏิบัติหน้าที่


การตรวจหน่วยบริการประชาชนทั้งสองแห่งในครั้งนี้ได้แจ้งแนวคิดและภารกิจในการปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ในลักษณะเช่นเดียวกันกับการตรวจหน่วยบริการประชาชนสายใต้เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓

หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจหน่วยบริการประชาชนทั้งสองแห่งแล้วได้เดินทางไปร่วมตั้งจุดตรวจกับเจ้าหน้าที่ที่หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการตรวจที่กำหนดจนถึงเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.จึงเสร็จสิ้น

ขณะตั้งจุดตรวจครั้งนี้ไม่พบการกระทำผิดใดๆ เกิดขึ้น

<< ภาพประกอบ (๔๓ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น