วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ตั้งจุดตรวจที่หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น (๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.ผมกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นตั้งจุดตรวจหน้าหน่วยบริการฯ ตามปกติ ซึ่งการตั้งจุดตรวจของเราก็เหมือนๆ กับทุกครั้งที่ผ่านมาคือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด การดำเนินการโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน


หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นเป็น ๑ ใน ๑๒ แห่งของหน่วยบริการประชาชนของ สภ.พานซึ่งเป็นจุดแรกที่จะเข้าสู่จังหวัดเชียงรายเมื่อเดินทางมาจากด้านจังหวัดพะเยา โดยเป็นจุดหลักในการตั้งจุดตรวจที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ หน่วยบริการประชาชนแห่งนี้มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่จำนวน ๘ คน ซึ่งนอกจากจะตั้งจุดตรวจตามวันเวลาที่กำหนดแล้วเจ้าหน้าที่ของเรายังจะต้องทำหน้าที่อื่นของหน่วยบริการประชาชนด้วยเช่นการออกตรวจพื้นที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่พี่น้องในเขตตำบลแม่เย็น เป็นต้น


สำหรับการตั้งจุดตรวจของพวกเราวันนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น.


<< ภาพประกอบ (๒๖ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น