วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ตั้งจุดตรวจที่หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น (๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ผมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยบริการประชาชนตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันปราบปรามและจับกุมผู้กระทำผิดต่างๆ รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การตั้งจุดตรวจของเราก็เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาคือเราทำตามระเบียบที่กำหนดไว้ทุกประการ การปฏิบัติทุกขั้นตอนโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

ในส่วนของยวดยานพาหนะที่ผ่านบริเวณที่ตั้งจุดตรวจช่วงแรกที่เริ่มตั้งจุดตรวจค่อนข้างจะมีปริมาณพอสมควรแต่ก็สามารถระบายการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องได้โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ ส่วนใหญ่จะเป็นยวดยานพาหนะที่เดินทางออกจากจังหวัดเชียงรายมุ่งหน้าไปทางจังหวัดพะเยา มีทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารประจำทาง

ในส่วนของการตรวจยวดยานพาหนะนั้นเรามีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่คัดกรองยานพาหนะที่ต้องสงสัยและเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งทำการตรวจ การตรวจก็มีทั้งตรวจยานพาหนะและตัวบุคคลซึ่งในส่วนนี้มีผู้ต้องสงสัยอยู่ ๒-๓ คนที่น่าเชื่อว่าอาจมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายพวกเราจึงขอตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดโดยทุกคนให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดี

การตั้งจุดตรวจในวันนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น.ซึ่งขณะปฏิบัติหน้าที่พวกเราตรวจเบื้องต้นพบว่ามีชายผู้หนึ่งมีสารเสพติดในปัสสาวะที่ขอทำการทดสอบจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลพานเพื่อตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายต่อไป

ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับพวกเราเป็นอย่างดี รวมทั้งขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูงด้วยครับ

<< ภาพประกอบ (๓๘ ภาพ) >>

1 ความคิดเห็น:

  1. เพิ่มเติมครับ

    กรณีที่ผมกับน้องๆ ตรวจเบื้องงต้นชายคนหนึ่งว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะจึงนำตัวส่งตรวจที่โรงพยาบาลพานต่อนั้น ตอนนี้ผลตรวจของโรงพยาบาลออกมาแล้วผลปรากฏว่ามีสารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนจริงจึงจับกุมส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหา"เสพยาเสพติดให้โทษประะเภท 1 โดยผิดกฎหมาย"

    ตอบลบ