วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แจกจ่ายเอกสารแผ่นพับแก่พี่น้องประชาชน (๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.ผมพร้อมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ซึ่งประกอบด้วย ด.ต.ถวิล เนตรคำ , ด.ต.ณรงค์ชัย กลิ่นหอม และ ด.ต.เจริญ เครือแก้ว ได้ออกแจกจ่ายเอกสารแผ่นพับความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันอาชญากรรม,กฎหมายใหม่ที่ควรรู้และความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษแก่พี่น้องในเขตตำบลป่าหุ่งตามนโยบายสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนของ พล.ต.ต.ทรงธรรม อัลภาชน์ ผบก.ภ.จว.เชียงราย

สำหรับเอกสารแผ่นพับที่นำไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนนั้นเรื่องการป้องกันอาชญากรรมจัดทำโดยกองพัฒนาการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม ส่วนเอกสารความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดจัดทำโดยกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่จัดสรรให้สถานีตำรวจต่างๆ ทั่วประเทศออกเผยแพร่

ข้อมูลโดยสรุปของเอกสารที่แจกจ่ายมีดังนี้

การป้องกันอาชญากรรมฯ

๑. การป้องกันการล้วงกระเป๋าและชิงทรัพย์ในที่สาธารณะ
๒. การป้องกันการโจรกรรมรถ
๓. การป้องกันการปล้น ชิงทรัพย์ของผู้ไปทำธุรการที่ธนาคาร
๔. การป้องกันการลักทรัพย์ในที่พักอาศัย
๕. กฎหมายใหม่ที่ควรรู้
๕.๑ การจำหน่ายและการดื่มสุราในวัด
๕.๒ การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
๕.๓ การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ
๕.๔ การเล่นเกมและอินเตอร์เน็ต

ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

๑. ยาเสพติดให้โทษคืออะไร
๒. การใช้ยาเสพติดมีอันตรายอย่างไร
๓. จะสังเกตอาการผู้ติดยาเสพติดได้อย่างไร
๔. จะสังเกตอาการคนเมายาบ้าได้อย่างไร
๕. ถ้าบุตรหลานหรือบุคคลในครอบครัวของท่านติดยาเสพติดควรทำอย่างไร
๖. หากผู้ปกครองปล่อยปละละเลยให้บุตรหลานเสพยาเสพติดให้โทษ ผู้ปกครองจะมีความผิดหรือไม่
๗. สถานประกอบการประเภทใดที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไร
๘. ท่านหรือบุตรหลานของท่านไม่ยินยอมให้ตรวจปัสสาวะได้หรือไม่ และมีโทษหรือไม่ อย่างไร
๙. หากพบการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ เจ้าของสถานประกอบการมีความรับผิดชอบตามกฎหมายยาเสพติดหรือไม่ อย่างไร
๑๐. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างไร

พวกเราออกแจกจ่ายเอกสารแผ่นพับครั้งนี้แก่พี่น้องจนถึงเวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น.จึงเดินทางกลับ สภ.พาน

<< ภาพประกอบ (๓๖ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น