วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เยี่ยมเยียนศูนย์เด็กเล็ก อบต.แม่เย็น (๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น.ผมได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนเด็กๆ ที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็นซึ่งอยู่ตรงข้ามกับหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความคุ้นเคยระหว่างเด็กกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ในการเยี่ยมเยียนครั้งนี้นอกจากจะทำความคุ้นเคยสนิทสนมให้เกิดขึ้นแก่เด็กๆ แล้วยังได้ใช้โอกาสนี้แนะนำเรื่องเล็กๆ น้องๆ ของตำรวจเราให้เด็กรับรู้ด้วย เช่น สีของเครื่องแบบตำรวจ , หมวกตำรวจ , เครื่องหมายตำรวจ รวมถึงอุปกรณ์สื่อสารอีกด้วย สำหรับอุปกรณ์สื่อสารนี้เด็กๆ ชอบกันมากเลยทีเดียวซึ่งผมได้ทดลองวิธีการใช้สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยบริการฯ ให้เด็กๆ ดูด้วยการใช้ความถี่อื่นที่ไม่รบกวนการติดต่อสื่อสารใด

ได้อยู่พบปะเยี่ยมเยียนเด็กๆ ที่ศูนย์รับเลี้ยงแห่งนี้จนถึงเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.จึงเดินทางกลับ

อนึ่ง ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก อบต.แม่เย็นนี้มีเด็กๆ อยู่ประมาณ ๕๐ คนซึ่งทุกคนเป็นเด็กที่มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลแม่เย็นและมีอายุระหว่าง ๒-๓ ขวบ

<< ภาพประกอบ (๒๖ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น