วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนตำบลม่วงคำ (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๑.๔๕ น.ผมได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนตำบลม่วงคำพบเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

การตรวจครั้งนี้พบว่าความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารที่ทำการพบว่าอยู่ในเกณฑ์ เป็นที่น่าพอใจ ในส่วนของเอกสารข้อมูลต่างๆ ประจำหน่วยฯอยู่ในสภาพสมบูรณ์เกือบครบทุกด้านสำหรับส่วนใดที่ยังขาดตกบกพร่องได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่รีบดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงหรือจัดการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วพร้อมที่จะตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องข้อมูลท้องถิ่นที่มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ในส่วนของแนวคิดและภารกิจที่แจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยบริการประชาชนแห่งนี้ทราบและถือปฏิบัตินั้นมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการหน่วยบริการประชาชนสายเหนือเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓

เจ้าหน้าที่รับทราบ

<< ภาพประกอบ (๙ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น