วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ตลาดเทศบาลตำบลเมืองพาน (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓)

วันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.เป็นต้นไปผมเดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ตลาดเทศบาลตำบลเมืองพานตามโนบายการสร้างความอุ่นใจต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยจุดที่ไปนั้นคือบริเวณตลาดสดหลวงปรีชาซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่สุดของอำเภอพาน (สร้างเมื่อประมาณกลางปี พ.ศ.๒๕๐๐ แทนตลาดเดิมที่เกิดไฟไหม้ใหญ่เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๐) ซึ่งวันนี้มีพี่น้องประชาชนค่อนข้างพลุกพล่านพอสมควรทั้งพ่อค้าแม่ขายและพี่น้องที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยหรือหาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค


การพบปะเยี่ยมเยียนครั้งนี้ก็เฉกเช่นทุกครั้งที่ผ่านมานั่นคือทักทายพูดคุยสารทุกข์สุกดิบกับพี่น้องซึ่งส่วนใหญ่จะรู้จักกันมาก่อนแล้วทั้งนั้น ในขณะเดียวกันก็นำเรื่องราวใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในแวดวงโรงพักอำเภอพานที่เป็นสิ่งที่พี่น้องน่าจะได้รับรู้รับทราบไว้เพื่อเป็นอุทาหรณ์หรือหาทางป้องกันแก้ไขมิให้เกิดขึ้นกับพี่น้องเอง เช่น นักเรียนหรือวัยรุ่นซึ่งก็คือลูกๆ หลานๆ ของทุกคนที่จับกลุ่มมั่วสุมและกระทำการในทางไม่สมควรที่เริ่มจะมีอยู่บ้าง , การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจเราในเรื่องนี้ เป็นต้น นอกจากนี้ก็ได้ยังนำความรู้ความเข้าใจในการระวังป้องกันการประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้อง , ปัญหาการจราจรที่มักจะติดขัดบริเวณด้านหลังตลาดช่วงคนพลุกพล่านเพื่อช่วยกันหาทางแก้ไขและขอความร่วมมือพูดคุยและแจ้งกับพี่น้องไปในตัวด้วยอีกส่วนหนึ่งด้วย และช่วงการพบปะพูดคุยนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจรถจักรยานยนต์ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองพานก็ได้ออกเยี่ยมเยียนและดูและพี่น้องไปพร้อมกับผมด้วย

ได้อยู่พบปะพูดคุยเยี่ยมเยียนกับพี่น้องจนถึงเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.จึงเดินทางกลับ

<< ภาพประกอบ (๕๓ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น