วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

มาตรการป้องกันเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ธนาคาร ร้านค้าทอง ร้านอัญมณี มินิมาร์ทฯ (๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓)

สวัสดีครับ พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา สวป.สภ.พาน ครับผม

วันนี้วันอังคารขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๘ หลังปีขาล จุลศักราช ๑๓๗๒ ตรงกับวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธปรินิพพานล่วงแล้ว ๒๕๕๓ ปี วันทำงานของหลายๆ ท่านรวมทั้งตำรวจของเราด้วยซึ่งจะให้บริการพี่น้องตลอด ๒๔ ชั่วโมงไม่มีวันหยุด และก็เหมือนเดิมครับมีอะไรที่จะให้ตำรวจเรารับใช้เชิญได้ตลอดเวลา

ช่วงพักเที่ยงวันนี้ผมมีเรื่องมารายงานให้ทุกท่านทราบเรื่องหนึ่งนั่นก็คือ “มาตรการป้องกันเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ธนาคาร ร้านค้าทอง ร้านอัญมณี สถานีบริการน้ำมัน ร้านมินิมาร์ท ซึ่งเป็นงานสำคัญอย่างหนึ่งในหน้าที่ของผมในฐานะที่ดำรงตำแหน่งสารวัตรป้องกันปราบปราม (สวป.) จะต้องปฏิบัติและทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชนที่รับผิดชอบอยู่ โดยการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ของงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพานนั้นได้ดำเนินการดังนี้ครับ

๑. แนวคิดในการปฏิบัติ

ได้ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีนโยบายที่จะเร่งรัดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพื้นฐานที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชน ทั้งอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินและชีวิตร่างกาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความหวาดระแวงภัยจากอาชญากรรมของพี่น้องให้เหลือน้อยที่สุด

๒. วัตถุประสงค์ในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้
๒.๑ เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรมธนาคาร ร้านอัญมณี สถานีบริการน้ำมัน ร้านมินิมาร์ท
๒.๒ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนและพนักงานขาย หรือผู้ประกอบการ

๓. เป้าหมาย : สถานประกอบการในเรื่องดังกล่าวทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.พาน (๑๓ ตำบล ๑๙๕ หมู่บ้าน)

๔. แนวทางในการปฏิบัติ
๔.๑ สำรวจสถานที่และสถานประกอบการเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดและเก็บและนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ เช่น สถานที่ตั้ง , จำนวนผู้ใช้บริการ , เวลาที่มีผู้มาใช้บริการทั้งจำนวนมากและน้อยที่สุดในแต่ละวัน เป็นต้น
๔.๒ เพิ่มความเข้มในการตรวจตราป้องกันโดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ออกตรวจตราและเพิ่มความเข้มรวมถึงความถี่ในการตรวจเป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีผู้คนพลุกพล่านหรือเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อนออกปฏิบัติหน้าที่แต่ละผลัดนั้นได้มอบหมายภารกิจและแนวทางปฏิบัติไว้ด้วยทุกครั้ง
๔.๓ ขณะเจ้าหน้าที่ออกตรวจจะให้เพิ่มความสังเกตและตรวจค้นบุคคล/ยานพาหนะซึ่งมีลักษณะผิดปกติ เช่น ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน จอดนานผิดสังเกต พกพาอาวุธปืน หรือสวมใส่เสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่ผิดไปจากบุคคลทั่วไป
๔.๔ ติดตั้งจุดตรวจของสายตรวจหรือที่เรียกกันติดปากว่า
ตู้แดง ไว้ตามสถานที่ที่น่าจะเสี่ยงต่อการถูกประทุษร้าย โดยเรื่องนี้ ในเขตเทศบาลของ สภ.พานได้ติดตั้งไว้จำนวนมากกว่า ๑๕ ตู้ครอบคลุมทุกจุดสำคัญๆ
๔.๕ ประชาสัมพันธ์และออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบการให้ทราบถึงวิธีการกระทำผิดของคนร้าย การป้องกัน และการแจ้งเมื่อเกิดเหตุ สำหรับการปฏิบัติเรื่องนี้นั้น สภ.พานได้เชิญเจ้าของ/ผู้ประกอบการเข้าประชุมเป็นระยะ รวมถึงได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องและสำคัญๆ ให้ทราบอยู่เสมอ ประการสำคัญก็คือได้ใช้มาตรการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุชุมชนในเขตพื้นที่ให้ทราบทุกสัปดาห์ๆ ละครั้งในวันพุธตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.ทางวิทยุชุมชนเพื่อท้องถิ่น
ศิขรินจอมแว่ ระบบ F.M. ๑๐๘ MHz. ซึ่งผมเป็นผู้ดำเนินรายการด้วยตนเอง
๔.๖ ขอความร่วมมือให้มีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย เช่น สัญญาณเตือนภัย โทรทัศน์วงจรปิด

๔.๗ การวางระแบบการรับแจ้งเหตุให้สามารถแจ้งเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุได้ทันท่วงที โดยเรื่องนี้ สภ.พานกับสถานประกอบการได้เชื่อมโยงการแจ้งเหตุทางโทรศัพท์อัตโนมัติและกริ่งสัญญาณ รวมถึงการติดต่อสื่อสารสมัยใหม่ไว้แล้ว และมีการทดสอบการปฏิบัติอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ต่อครั้งอยู่เป็นประจำ
๔.๘ การตรวจสอบความพร้อมจุดรับแจ้งเหตุและเจ้าหน้าที่ สภ.พานโดยงานปกครองป้องกันได้กำหนดให้มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุหรือสถานการณ์สมมุติกรณีมีเหตุร้ายเกิดขึ้นจากการประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือชีวิตและทรัพย์สินของสถานประกอบการเหล่านี้เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้งเพื่อความพร้อมและคล่องตัวของเจ้าหน้าที่หากมีเหตุเกิดขึ้น

เท่าที่ผ่านมาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.พานไม่เคยมีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์และชีวิตร่างกายของสถานหรือผู้เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการนี้เกิดขึ้น แต่เพื่อความไม่ประมาท พวกเราก็ได้ตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถอยู่เสมอเพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชนคนเมืองพานและจะทำเช่นนี้ตลอดไป ขอให้สัญญาครับสุขเถิดปวงประชา ตำรวจกล้าจะคุ้มภัย


สวัสดีครับผม

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ13 กรกฎาคม 2553 เวลา 19:11

    อ่านแล้วรู้สึกดีใจมากที่ตำรวจทำได้แบบนี้ แต่ขอถามหน่อยครับว่าเดี๋ยวนี้เว๊ปไซต์สภ.อ.พานหายไปไหนแล้ว ไม่ได้ทำอีกแล้วเหรอครับ น่าเสียดายจริงๆ

    ตอบลบ