วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ตั้งจุดตรวจที่หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. ผมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหน่วยบริการประชาชนซึ่งประกอบด้วย
๑. ด.ต.ทองเสริม เชื้อเมืองพาน
๒. จ.ส.ต.พูลสวัสดิ์ นรรัตน์
๓. จ.ส.ต.จำรัส นรรัตน์
๔. จ.ส.ต.เดชา คำเขียว
๕. ส.ต.อ.สมบัติ เต๋จ๊ะบุญ
ร่วมกันตั้งจุดตรวจเพื่อสกัดกั้น ป้องกัน ปราบปรามและจับกุมผู้กระทำผิดตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริเวณหน้าหน่วยบริการประชาชน สำหรับเหตุผลที่เริ่มตั้งจุดตรวจในเวลานี้เนื่องจากช่วงเช้าวันนี้มีฝนตกลงมาหนักมากทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาที่กำหนดได้จนกระทั่งเวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น.ฝนหยุดตกจึงเริ่มออกปฏิบัติหน้าที่

ขณะตั้งจุดตรวจในวันนี้ยวดยานพาหนะยังคงมีตามปกติเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาแต่ไม่มาก สามารถระบายการจราจรได้โดยไม่เกิดปัญหาข้อขัดข้อง

การตั้งจุดตรวจวันนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น.เนื่องจากผมซึ่งต้องทำหน้าที่หัวหน้าจุดตรวจมีภารกิจที่จะต้องเข้าร่วมประชุมที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายในเวลา ๑๓.๐๐ น.ของวันนี้ ขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่พบการกระทำผิดใดๆ เกิดขึ้น

<< ภาพประกอบ (๓๙ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น