วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ตั้งจุดตรวจที่หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น (๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓)

เย็นนี้เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น.ผมพร้อมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นร่วมกันตั้งจุดตรวจบริเวณหน้าหน่วยบริการฯตามแผนการตรวจที่กำหนดไว้เพื่อป้องกัน ปราบปราม ระงับยับยั้งและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


การตั้งจุดตรวจของเราก็เหมือนๆ กับทุกครั้งที่ผ่านมาคือพวกเราปฏิบัติตามระเบียบที่ว่าด้วยการตั้งจุดตรวจทุกอย่าง การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน


ยวดยานพาหนะที่ผ่านจุดตรวจของเราวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องที่เดินทางออกไปทางจังหวัดพะเยา มีทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์โดยสารประจำทางซึ่งจะมีเวลากำหนดที่แน่นอนตายตัว การปฏิบัติหน้าที่นอกจากจะตรวจยวดยานพาหนะและบุคคลที่ต้องสงสัยแล้วพวกเรายังอำนวยความสะดวกในเรื่องการสัญจรรวมถึงให้ข้อมูลที่พี่น้องสอบถามไปในตัวด้วย


การตั้งจุดตรวจในวันนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น.ขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่พบการกระทำผิดใดๆ เกิดขึ้น ขอขอบคุณในความร่วมมือและขออภัยในความไม่สะดวกมายังพี่น้องทุกท่านด้วยครับ


<< ภาพประกอบ (๓๙ ภาพ)>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น