วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2553

ตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น (๖ กันยายน ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๐๙.๑๐ น.ผมเดินทางไปตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นพบ ด.ต.ทองเสริม เชื้อเมืองพาน กับพวกรวม ๕ คนอยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

การตรวจครั้งนี้พบว่าความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารที่ทำการอยู่ในเกณฑ์เป็นที่น่าพอใจ ในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่น ข้อมูลท้องถิ่น,สมุดบันทึกต่างๆ เจ้าหน้าที่จัดทำไว้เป็นปัจจุบัน แต่ก็ได้กำชับให้หมั่นแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพราะบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลท้องถิ่นได้แจ้งขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยบริการประชาชนแห่งนี้ทุกคนที่ช่วยกันทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเข้มแข็งและจริงจังจนมีผลการปฏิบัติที่น่ายกย่องชมเชยหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับกุมผู้ต้องหาคดีผิด พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามได้แจ้งแนวคิดแก่เจ้าหน้าที่ไว้ว่าผลการจับกุมการกระทำผิดต่างๆ นั้นเป็นหน้าที่โดยตรงอย่างหนึ่งที่สำคัญยิ่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะยึดถือสิ่งเหล่านี้เป็นหลักสำคัญมากไปกว่าด้านอื่นๆ ที่สำคัญอยากให้ทุกคนร่วมไม้ร่วมมือกันทำงานในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนถึงการป้องกันระวังไม่ให้มีการกระทำผิดเกิดขึ้นจะถูกต้องและเหมาะสมยิ่งกว่า เพราะแม้พวกเราจะสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ก็ตามแต่ความเสียหายนั้นก็เกิดขึ้นแล้ว ดังนั้น จึงขอให้นำข้อคิดนี้ไปเป็นหลักในการทำงานด้วยดังพระบรมราโชวาทของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ ที่ว่า

...การจับผู้ร้ายนั้นจะไม่ถือเปนความชอบ เปนแต่นับว่าผู้นั้นได้กระทำการครบถ้วนแก่น่าที่เท่านั้น แต่จะถือเปนความชอบต่อเมื่อได้ปกครองป้องกันเหตุร้ายให้ชีวิตแลทรัพย์สมบัติของข้าแผ่นดินในท้องที่นั้นอยู่เย็นเปนปรกติศุขพอสมควร..

เจ้าหน้าที่รับทราบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น