วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2553

ข้าราชการตำรวจ สภ.พานซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๓ (๒๒ กันยายน ๒๕๕๓)

สวัสดีทุกท่านครับ

วันนี้วันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ ซึ่งอีกไม่กี่เพลาก็จะสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ซึ่งทุกปีจะมีข้าราชการที่เกษียณราชการจำนวนหนึ่งหลังจากที่ได้ทำงานรับใช้ชาติและพี่น้องประชาชนมาเป็นเวลาอันยาวนานด้วยความตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ บุคคลเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่ายิ่ง

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ นี้ในส่วนของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายมีเกษียณอายุราชการรวมทั้งสิ้น ๒๗ คนซึ่งสภ.พานมีเกษียณ ๔ คน และในวันนี้ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายจะจัดงานเลี้ยงอาลำผู้เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดประจำปี ๒๕๕๓ ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี พล.ต.ต.ทรงธรรม อัลภาชน์ ผบก.ภ.จว.เชียงราย เป็นประธาน

เพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจ สภ.พานทั้ง ๔ คนที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ผมจึงขอแนะนำให้ท่านได้รู้จักว่าเป็นใครกันบ้างดังนี้ครับ

ร.ต.ต.ศรีทน สุริโยทัย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
วันเดือนปีเกิด ๑๙ สิงหาคม ๒๔๙๓
วันเดือนปีเข้ารับราชการ ๑ ธันวาคม ๒๕๑๑

ร.ต.ต.ปรีชา วงษ์บุรินทร์พาน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
วันเดือนปีเกิด ๓ มิถุนายน ๒๔๙๓
วันเดือนปีเข้ารับราชการ ๑ สิงหาคม ๒๕๑๑

ร.ต.ต.มงกุฎ เถาว์โท

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
วันเดือนปีเกิด ๑ พฤษภาคม ๒๔๙๓
วันเดือนปีเข้ารับราชการ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๑

ร.ต.ต.บุญมี ธรรมสาร

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
วันเดือนปีเกิด ๗ เมษายน ๒๔๙๓
วันเดือนปีเข้ารับราชการ ๑๗ มีนาคม ๒๕๑๖

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น