วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

ดูแลความสงบเรียบร้อยหน้าสถานศึกษาและตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หน่วยบริการประชาชนตำบลเจริญเมือง (๑๓ กันยายน ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. ผมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ออกเดินทางไปตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณหน้าโรงเรียนพานพิเศษพิทยา ตำบลสันติสุข เพื่อป้องกันและระงับเหตุที่อาจจะกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาก่อกวนหรือก่อเหตุไม่สมควรเกิดขึ้น โดยช่วงเวลาดังกล่าวนี้เป็นเวลาใกล้โรงเรียนจะเลิกและนักเรียนจะกลับที่พักของตน
โรงเรียนพานพิเศษพิทยาเป็นโรงเรียนใหญ่ซึ่งเปิดการเรียนเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ ๑-๖ มีนักเรียนประมาณ ๑,๐๐๐ คน ส่วนใหญ่กำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่น และมีอยู่บ่อยครั้งที่ช่วงเวลานี้มักจะมีกลุ่มวัยรุ่นจากที่อื่นเข้ามาก่อเหตุไม่สมควรให้กับนักเรียนโรงเรียนอยู่บ่อยครั้ง สภ.พานจึงได้ประสานการปฏิบัติกับโรงเรียนเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำที่ไม่สมควรเกิดขึ้นโดยจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ออกตรวจตราดูแลบริเวณหน้าโรงเรียนและใกล้เคียงช่วงเวลาโรงเรียนใกล้เลิกทุกวันที่เปิดการเรียนการสอนการปฏิบัติลักษณะเช่นนี้ของเราที่กระทำมาอย่างต่อเนื่องนั้นพบว่าไม่มีเหตุวัยรุ่นอื่นเข้ามาก่อเหตุที่ไม่สมควรเกิดขึ้นซึ่งสร้างความอุ่นใจแก่คณะครูและนักเรียนเป็นอย่างยิ่งและพวกเราจะปฏิบัติเช่นนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป
เวลาประมาณ ๑๖.๔๐ น.ได้เดินทางไปตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการประชาชนตำบลเจริญเมืองพบเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ


สำหรับความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารที่ทำการเจ้าหน้าที่ทำไว้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ในส่วนของเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจุบันดี

ในการตรวจครั้งนี้ได้แจ้งข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ๑ ในล้านความดี ตำรวจเชียงรายเทิดไท้องค์ราชันให้เจ้าหน้าที่รับทราบเนื่องจากมีหลายกรณีที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของเราและพี่น้องประชาชน โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนนั้นได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ส่วนหนึ่งแล้ว

เจ้าหน้าที่รับทราบ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้ที่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบท่านสามารถคลิกดูได้ที่นี่และที่นี่ครับ
ผมพอใจและภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้และจะขอทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยไม่คิดหวังตำแหน่งแห่งหนใดๆ ที่สูงไปกว่านี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น