วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553

นำตำรวจฝึกงานดูการปฏิบัติการตั้งจุดตรวจที่หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็น (๒๑ กันยายน ๒๕๕๓)

วันนี้เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น.ผมนำเจ้าหน้าที่ตำรวจฝึกหัดปฏิบัติราชการ ๔ คนเดินทางไปศึกษาและดูการตั้งจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นตามกรอบการฝึกสายงานป้องกันปราบปราม

ที่หน่วยบริการประชาชนตำบลแม่เย็นวันนี้ ร.ต.ท.รุ่ง สุวรรณฉัตรศิริ รอง สวป.กับพวกรวม ๖ คนอยู่ปฏิบัติหน้าที่และทำการตั้งจุดตรวจตามแผนการปฏิบัติประจำวัน

การฝึกหัดปฏิบัติราชการส่วนนี้ผมได้แนะนำให้ตำรวจทั้ง ๔ คนทราบถึงระเบียบวิธีการปฏิบัติในการตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด (รายละเอียดกรุณาคลิกที่นี่ครับ) รวมถึงหลักปฏิบัติในเวลาที่จะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ว่าจะต้องทำอย่างไร โดยผมได้แจ้งให้ทราบสรุปได้ดังนี้๑. การปฏิบัตินอกจากจะต้องยึดระเบียบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้เป็นสำคัญแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือความไม่ประมาทเพราะอาจเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันทั้งต่อต่อตำรวจและคนอื่นได้ตลอดเวลา
๒. ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกคนต้องมีความพร้อมทั้งร่างกาย,จิตใจและส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การแต่งกาย,อาวุธปืน,อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
๓. การปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนจะต้องเป็นไปด้วยความจริงจัง จริงใจ สุภาพ และเป็นมิตรเสมอ
๔. ให้ใช้คำว่า "ขอโทษ,ขอบคุณ,ขออภัยในความไม่สะดวก,เดินทางโดยสวัสดิภาพ" กับพี่น้องที่เราขอตรวจทุกครั้งและให้มีคำเหล่านี้ไว้ในหัวใจตลอดเวลา
๕. หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างจริงจังโดยไม่ต้องหวั่นเกรงอิทธิพลของผู้ใดทั้งสิ้นนอกจากนี้ผมยังได้แนะนำให้รู้ถึงแม้กระทั่งรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่จะต้องปฏิบัติเวลาตั้งจุดตรวจ เช่น การยืน,การเดิน,การทักทาย,การแสดงกริยาท่าทาง,คำพูดต่อพี่น้อง ฯลฯ ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างอีกส่วนหนึ่งด้วย

<< ภาพประกอบ (๖๒ ภาพ) >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น